Links til myndigheder og foreninger

Revideret: 2. marts 2018.

Produktresumeer (Lægemiddelstyrelsen og European Medicines Agency)
Lægemiddelstyrelsen (nationalt godkendte produkter) www.produktresume.dk 
EMA (centralt godkendte produkter)  www.ema.europa.eu/ema/
Styrelser og foreninger
Fødevarestyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen, veterinærområdet
Den Danske Dyrlægeforening
Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF) www.vif.dk 
VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | Telefon: +45 39 27 09 25 | Fax: +45 39 27 09 18 | Mail: vif@vif.dk