Links til produktresumeer

Revideret: 22. oktober 2018.

Produktresumeer 
Lægemiddelstyrelsen (nationalt godkendte produkter) www.produktresume.dk 
EMA (centralt godkendte produkter) www.ema.europa.eu/en/medicines/

Alle markedsførte lægemidler har et produktresumé.

Produduktresumeet er enten godkendt af den danske Lægemiddelstyrelse (nationalt) eller af The European Medicines Agency (EMA) (centralt). Produktresumeet findes på enten Lægemiddelstyrelsens eller EMAs' hjemmeside, alt efter om det er godkendt efter national eller central procedure.

Produktinformationen på de enkelte lægemidler på MedicinTilDyr er godkendt af faglige eksperter i overensstemmelse med produktets produktresumé.

 

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org