Foderlægemidler

I venstre menu findes oplysninger om lovgivning vedr. foderlægemilder samt liste over godkendte lægemiddelforblandinger, som opdateres én gang årligt.

Oplysninger om godkendte fremstillere og forhandlere af foderlægemidler findes under Adresser.

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | Telefon: +45 39 27 09 25 | Fax: +45 39 27 09 18 | Mail: vif@vif.dk