Foderlægemidler og lægemiddelforblandinger til fremstilling af foderlægemidler

Revideret: 11.09.2020

 

Et foderlægemiddel er en blanding af en lægemiddelforblanding og et eller flere foderstoffer, som er bestemt til uden forarbejdning at anvendes til dyr. Lægemidlet er tilsat i en sådan mængde, at der kan opnås en terapeutisk effekt.

En lægemiddelforblanding - ofte benævnt premix (til foderlægemidler) - er en veterinærmedicinsk specialitet godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelforblandingen er formuleret med henblik på opblanding i foder og dermed fremstilling af et foderlægemiddel på en af Plantedirektoratet godkendt foderstofvirksomhed.

Foderlægemidler og lægemiddelforblandinger er lægemidler med antibakteriel eller anthelmintisk effekt. Størstedelen af de foderlægemidler, der anvendes i dag, har antibakteriel effekt (indhold af antibiotikum eller kemoterapeutikum). Foderlægemidler anvendes efter en omhyggelig klinisk undersøgelse til behandling af bakterielle sygdomme i et større husdyrhold.

For at opnå det bedst mulige resultat af behandlingen og da enhver anvendelse af antibiotikum/kemoterapeutikum eller anthelmintikum som lægemiddel, foderlægemiddel eller vækstfremmer bl.a. indebærer risiko for udvikling af resistens hos mikroorganismer og indvoldsorm, bør anvendelsen mindskes og samtidig optimeres mest muligt.

Foderlægemidler må alene udleveres fra apoteket efter ordination fra en dyrlæge til fodermøller, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille foderlægemidler.

Regler og betingelser for anvendelse af lægemidler, foderlægemidler og tilsætningsstoffer til foderstoffer 

Lægemidler

 • Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse af lov nr. 99 af 16/01/2018, om lægemidler
 • Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1345 af 28/11/2017 om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære midler til dyr uden for apotek
 • Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1823 af 15/12/2015 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m. med senere ændringer (bek.nr. 1771 af 18/12/2018)
 • Miljø- og Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1227 af 19/11/2019 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr (gengivet under Lovgivning, Lægemidler til dyr, Bekendtgørelsen.)
 • Miljø- og Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1228 af 19/11/2019 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Foderlægemidler

 • Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1251 af 12/12/2005 om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til dyr
 • Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 1228 af 07/12/2005 om indførsel af visse foderlægemidler til dyr og fisk
 • Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1254 af 12/12/2005 om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til fisk m.m.

Tilsætningsstoffer til foderstoffer

 • Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 02/07/2018 af lov om foderstoffer
 • Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 935 af 27/06/2018 om foder og foderstofvirksomheder
 • Miljø- og Fødevarestyrelsens vejledning om foder og foderstof-virksomheder nr. 9514 af 15/07/2020 (fodervejledningen)

Økologisk jordbrugsproduktion

 • Landbrugsstyrelsens vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, februar 2020, afsnit 32 (behandling af økologiske dyr)
 • Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 39 af 21/01/2020 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org