Kaskadereglen

Revideret: 2. februar 2021


Efter 28. januar 2022 er kaskadereglen omfattet af Veterinærlægemiddelforordningen og ikke som tidligere af Dyrlægebekendtgørelsen.

Kaskadereglen må kun tages i anvendelse, når der ikke findes et egnet lægemiddel godkendt til den pågældende dyreart og indikation.

For kæledyr er kaskadereglen uændret, bortset fra at lægemidler godkendt i andre medlemsstater nu er sidestillet med nationalt godkendte lægemidler i trin 1.

For dyr bestemt til fødevareproduktion er der forskelle i kaskadereglen, alt efter om dyrene er landlevende eller akvatiske.

Dyrlægeforeningen har udarbejdet en  miniguide til den nye veterinærlægemiddelforordning  hvor bl.a. forskellige i den gamle og nye kaskaderegel er beskrevet.

Kaskadereglen er beskrevet i

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org