Uundværlige lægemiddelstoffer til behandling af dyr af hestefamilien

Revideret: 1. december 2016.

Download hestelisten (liste over uundværlige lægemiddelstoffer til behandling af dyr af hestefamilien). Listen, som er udarbejdet af VIF på baggrund af gældende lovgivning, indeholder også en skematisk fremstilling af kaskadereglen i forbindelse med valg af lægemiddel til behandling af dyr af hestefamilien.  

Nedenstående liste indeholder de lægemiddelstoffer, der er opført på EU-kommissionens liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien, og som ikke har en MRL-værdi (Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2006 af 13. december 2006 om fastlæggelse af en liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien, som ændret ved forordning (EU) nr. 122/2013 af 12. februar 2013.).

Der gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:
• Stofferne må kun anvendes i forbindelse med kaskaden.
• Der skal fastsættes en tilbageholdelsestid på mindst 6 måneder.

Ingen af stofferne er optaget i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 (MRL-forordningen).

Der er ikke krav om chipmærkning ved brug af et aktiv stof på listen over uundværlige lægemiddelstoffer. Dyrlægen skal udfylde afsnit II, del III i hestens pas.

Detaljerede oplysninger om alle lægemiddelstoffer, som har en MRL-værdi, og som kan bruges i forbindelse med kaskadereglen, kan findes ved at bruge dette link på EMAs hjemmeside: www.ema.europa.eu

Her vælger man ”Maximum Residue Limit Reports”.

Analgetika/anæstetika samt substanser der anvendes i forbindelse med anæstesi
Acepromazin
Atipamezol
Atracurium
Buprenorphin
Diazepam
Dobutamin
Dopamin
Edrophonium
Efedrin
Fentanyl
Flumazenil
Glycopyrrolat
Guaifenesin
Midazolam
Morfin
Naloxon
Noradrenalin
Pethidin
Propofol
Sarmazenil
Sevofluran
Tiletamin
Zolazepam

Lokalanalgetika
Bupivacain
Oxybuprocain
Prilocain

Kardiovasculære midler
Amiodaron
Allopurinol
Digoxin
Quinidingluconat
Quinidinsulfat
Procainamid
Propanolol
Vasopressin

Gastrointestinale midler
Bethanechol
Kodein
Loperamid
Metoclopramid
Phenoxybenzamin
Propanthelinbromid
Ranitidin
Sucralfat

Kramper
Phenytoin
Primidon

Rhabdomyolyse
Dantrolennatrium

Anti-inflammatoriske midler
Flumethazon
Pentoxifyllin
Polymyxin b
Triamcinolonacetoid

Antibiotika/antiprotozomidler
Amikacin
Azithromycin
Isometamidium
Ponazuril
Pyrimethamin
Rifampicin
Ticarcillin

Luftvejsmidler
Ambroxol
Budesonid
Fluticason
Ipratropiumbromid
Oxymethazolin

Øjenmidler
Aciclovir
Bengalsk rose
Cyclosporin A
Dorzolamid
Fluorescein
Idoxuridin
Ketorolac
Lantanoprost
Ofloxacin
Phenylephrin
Timololmaleat
Tropicamid

Hyperlipaemi
Insulin

Svampeinfektioner
Griseofulvin
Ketoconazol
Miconazol
Nystatin

Andet
Bariumsulfat
Carbamazepin
Cyproheptadin
Chondroitinsulfat
Domperidon
Gabapentin
Hydroxyethylstivelse
Imipramin
Iohexol
Iopamidol
Thyrotropin releasing hormon 
Tc99-m til scintigrafi

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org