Redaktionen

Revideret: 7.1.2017.

Til at forestå redigeringen af Medicintildyr.dk er der nedsat en redaktionsgruppe bestående af: 

 • Dyrlæge, professor MSO Lisbeth Høier Olsen (faglig konsulent for Lægemidler og Andre produkter)
 • Professor, dyrlæge, ph.d. Lars Erik Larsen (faglig konsulent for Sera/vacciner og Specialtema vedr. Immunprofylakse)
 • Desinfektionsekspert, laborant Ove Christoffersen (faglig konsulent for Desinfektionsmidler og Specialtema og Lovgivning vedr. Desinfektionsmidler)
 • DVM, Lisa Pontoppidan, Virbac Danmark
 • Dyrlæge Kenneth Engelund Lassen, Den Danske Dyrlægeforening
 • Dyrlæge Annette Bonde Larsen, Boehringer Ingelheim
 • Dyrlæge, ph.d. Margit Andresen, VIF
 • Cand.ling.merc. Lucie Schulz, Veterinærmeidicinsk Industriforening
 • Cand.ling.merc. Annette Pomiklo, Veterinærmedicinsk Industriforening

Endvidere har den Danske Dyrlægeforening bidraget med afsnit til Specialtema, hvor følgende faglige konsulenter har medvirket ved udarbejdelsen: 

 • Dyrlæge, ph.d. Anders Permin, DTU Fødevareinstituttet, (Forgiftninger)
 • Dyrlæge, ph.d. Inger Dalsgaard, DTU Veterinærinstituttet (Fiskesygdomme)
 • Dyrlæge Peter Fog, Ansager Dyrehospital (Heste)
 • Dyrlæge Anna Huda, Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed og Veterinært Beredskab (Anmelde­­pligtige Husdyrsygdomme)

 

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | Telefon: +45 39 27 09 25 | Fax: +45 39 27 09 18 | Mail: vif@vif.dk