CREDELIO

Lotilaner
ELANCO Animal Health
 

Præsentation

Velsmagende tyggetabletter til systemisk behandling af lopper og flåter hos hund.
Tyggetablet (56 mg)
DeklarationTyggetablet indeholdende 56,25 mg lotilaner.
BrugsvejledningLotilaner indgives i en dosis på 20-43 mg/kg. Credelio er en velsmagende tyggetablet tilsat smagsstof. Indgiv tyggetabletten/-tabletterne én gang om måneden sammen med eller efter foderet.
DoseringHund: 1,3-2,5 kg: 1 tyggetablet à 56 mg.
OpbevaringIngen særlige opbevaringsbetingelser.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27957 468019 1 x 3 tyggetabl. 98,35  
Tyggetablet (112 mg)
DeklarationTyggetablet indeholdende 112,5 mg lotilaner.
BrugsvejledningLotilaner indgives i en dosis på 20-43 mg/kg. Credelio er en velsmagende tyggetablet tilsat smagsstof. Indgiv tyggetabletten/-tabletterne én gang om måneden sammen med eller efter foderet.
DoseringHund: >2,5-5,5 kg: 1 tyggetablet à 112 mg.
OpbevaringIngen særlige opbevaringsbetingelser.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27956 184061 1 x 3 tyggetabl. 113,00  
Tyggetablet (225 mg)
DeklarationTyggetablet indeholdende 225 mg lotilaner.
BrugsvejledningLotilaner indgives i en dosis på 20-43 mg/kg. Credelio er en velsmagende tyggetablet tilsat smagsstof. Indgiv tyggetabletten/-tabletterne én gang om måneden sammen med eller efter foderet.
DoseringHund: >5,5-11,0 kg: 1 tyggetablet à 225 mg.
OpbevaringIngen særlige opbevaringsbetingelser.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27955 174595 1 x 3 tyggetabl. 125,03  
Tyggetablet (450 mg)
DeklarationTyggetablet indeholdende 450 mg lotilaner.
BrugsvejledningLotilaner indgives i en dosis på 20-43 mg/kg. Credelio er en velsmagende tyggetablet tilsat smagsstof. Indgiv tyggetabletten/-tabletterne én gang om måneden sammen med eller efter foderet.
DoseringHund: >11,0-22,0 kg: 1 tyggetablet à 450 mg.
OpbevaringIngen særlige opbevaringsbetingelser.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27953 107449 1 x 6 tyggetabl. 157,91  
27954 597522 1 x 3 tyggetabl. 138,04  
28163 460835 1 x 6 tyggetabl. 211,53  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Lotilaner er en potent hæmmer af gamma-aminobutansyre (GABA)-styrede kloridkanaler, hvilket resulterer i en hurtig død for flåter og lopper. For lopper indtræder virkningen inden for 4 timer, efter loppen har bidt sig fast, inden for en måned efter indgivelse af produktet. Lopper, der forefindes på dyret før administrationen, dræbes i løbet af 6 timer. For flåter indtræder virkningen inden for 48 timer, efter flåten har bidt sig fast, inden for en måned efter administration af produktet. Flåter (Ixodes ricinus), der forefindes på dyret før administrationen, dræbes i løbet af 8 timer. Veterinærlægemidlet dræber eksisterende og nye lopper på hunden, før de kan lægge æg. Derfor bryder produktet loppernes livscyklus og forhindrer således spredning af lopperne til de områder, hvor hunden færdes. Lopper og flåter skal sætte sig på værten og begynde at indtage blod for at blive eksponeret for det aktive stof.
Indikationer
Til behandling af loppe- og flåtangreb hos hunde.Virker øjeblikkeligt dræbende og har en langtidsvirkning på 1 måned på lopper og flåter. Veterinærlægemidlet kan indgå i en behandlingsstrategi til kontrol af loppeallergi-dermatitis (Flea Allergy Dermatitis - FAD).
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte.
Drægtighed, diegivning og laktation
Veterinærlægemidlets sikkerhed er ikke blevet fastlagt hos avlshunde, drægtige eller diegivende hunde. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet.
Bemærkning
Der blev ikke observeret nogen bivirkninger efter peroral administration til hvalpe, der var 8-9 uger gamle og vejede 1,3-3,6 kg og blev behandlet med overdoser på op til 5 gange den maksimale anbefalede dosis (43 mg, 129 mg og 215 mg lotilaner/kg kropsvægt) ved otte lejligheder med månedlige intervaller. Brugen af dette veterinærlægemiddel til behandling af hvalpe, der er under 8 uger gamle eller har en kropsvægt på mindre end 1,3 kg, bør baseres på en benefit-risk-vurdering foretaget af den ansvarlige dyrlæge.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org