BUTOMIDOR VET.

Butorphanol
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Centralt virkende analgetikum mod moderate smerter, f.eks. koliksmerter hos heste. Smertestillende og sederende effekt i kombination med en α2-adrenoceptor-agonist.
Injektionsvæske (10 mg/ml)
DeklarationButorphanol 10 mg/ml (svarende til Butorphanoltartrat 14,6 mg/ml).
DoseringHest: Analgesi: 0,1 mg/kg (1 ml/100 kg lgv.) i.v. Sedation og præ-anæstesi: I kombination med detomidin: Detomidin: 0,012 mg/kg i.v., inden for 5 minutter efterfulgt af butorphanol: 0,025 mg/kg (0,25 ml/100 kg lgv.) i.v.
I kombination med romifidin: Romifidin: 0,05 mg/kg i.v., inden for 5 minutter efterfulgt af butorphanol: 0,02 mg/kg (0,2 ml/100 kg lgv.) i.v.
I kombination med xylazin: Xylazin: 0,5 mg/kg i.v., inden for 3-5 minutter efterfulgt af butorphanol: 0,05-0,1 mg/kg (0,5-1 ml/100 kg lgv.) i.v.
Hund: Analgesi: 0,1-0,4 mg/kg (0,01-0,04 ml/kg lgv.) langsomt i.v. (lavt til middel dosisområde), i.m. eller s.c. Bør gives 15 min. før anæstesiens ophør ved post operativ analgesi. Sedation: I kombination med medetomidin: Butorphanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg lgv.) i.v. eller i.m., og medetomidin: 0,01 mg/kg i.v. eller i.m. Præ-anæstesi: I kombination med medetomidin: Butorphanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg lgv.) i.m., og medetomidin: 0,025 mg/kg i.m. efter 15 minutter efterfulgt af Ketamin: 5 mg/kg i.m.
Kat: Analgesi: 15 minutter inden opvågning administreres enten: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg lgv.) s.c. eller 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg lgv.) i.v. Sedation: I kombination med medetomidin: Butorphanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg lgv.) s.c. og medetomidin: 0,05 mg/kg s.c. Præ-anæstesi: I kombination med medetomidin og ketamin: Butorphanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg lgv.) i.v. og medetomidin: 0,04 mg/kg i.v. samt ketamin: 1,5 mg/kg i.v.
TilbageholdelsestidHest: Slagtning: 0 dage. Mælk: 0 timer.
OpbevaringOpbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseBPK.
Holdbarhed3 år. Efter første åbning: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27744 531943 1 x 10 ml 288,94  
27745 116345 5 x 10 ml 1.355,14  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Butorphanol er et centralt virkende analgetikum tilhørende de syntetiske opioider. Analgetisk effekt opnås i løbet af 15 minutter hos hest, hund og kat og vedvarer i normalt 2 timer hos hest, 30 minutter hos hund og op til 6 timer ved katte med visceral smerte. Hos katte med somatisk smerte er analgesiens varighed betydeligt kortere. Øgning af dosis korrelerer ikke med øget analgetisk effekt; en dosering på ca. 0,4 mg/kg markerer den øvre grænse.
Indikationer
Hest: Til kortvarig smertelindring ved f.eks. kolik stammende fra mave-tarmsystemet. Sedation og præanæstesi: Kan kombineres med α2-adrenoceptor-agonist (detomidin, romifidin, xylazin) i forbindelse med mindre, stående, kirurgiske indgreb og diagnostiske undersøgelser. Hund/kat: Til lindring af moderat viceral smerte som præ- og post-operative smerte og posttraumatisk smerte. Sedation: Kombineret med α2-adrenoceptor-agonist (medetomidin). Præ-anæstesi: Som del af anæstesibehandling (medetomidin, ketamin).
Bivirkninger
Hest: Let ataksi af 3-15 minutters varighed. Mild sedation kan forekomme hos ca. 10% af hestene. Eksitatorisk lokomotorisk effekt og nedsat gastrointestinal motilitet kan forekomme. I kombination med α2-agonister kan forekomme yderligere nedsat gastrointestinal motilitet samt respiratorisk depression. Hund/kat: Respirationsdepression og kardiel depression. Lokal smerte i forbindelse med i.m. administration. Nedsat gastrointestinal motilitet. Ataksi, anoreksi og diarré er rapporteret som sjældent forekommende. Hos katte er ophidselse eller sedation, angst, desorientering, dysfori og mydriasis mulige bivirkninger.
Kontraindikationer
Overfølsomhed over for nogen af indholdsstofferne. Svær lever- eller nyreinsufficiens, hjerneskade, organiske hjernelæsioner eller til dyr med obstruktiv respiratorisk sygdom, hjerteinsufficiens eller spastiske tilstande. Ved brug i kombination med α2-agonister til hest: Må ikke bruges til heste med kendt hjertearytmi eller bradykardi. Kombinationen forårsager nedsat gastrointestinal motilitet og bør derfor ikke bruges i tilfælde af kolik associeret med forstoppelse. Brug ikke kombinationen til drægtige dyr.
Interaktioner
Samtidig administration af andre lægemidler, der metaboliseres i leveren kan øge effekten af butorphanol. Butorphanol forstærker effekten af samtidigt administreret anæstetika, centralt virkende sedativa eller lægemidler med respiratorisk depressiv effekt. Enhver brug af butorphanol i disse situationer kræver skarp kontrol og omhyggelig justering af dosis. Butorphanol kan revertere den analgetiske effekt i dyr, der i forvejen er behandlet med rene µ-opioid analgetika.
Drægtighed, diegivning og laktation
Anvendelse af butorphanol frarådes under drægtighed og diegivning.
Cave
Produktets sikkerhed ved brug til føl, hvalpe og killinger er ikke blevet klarlagt. Brug af produktet til disse dyregrupper skal ske på baggrund af den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit forholdet. Hos katte kan den individuelle reaktion på behandling med butorphanol variere. Katte skal vejes for at sikre beregning af korrekt dosis. Hvis den ønskede analgetiske effekt ikke kan opnås, bør et andet analgetikum benyttes. På grund af dets hostestillende egenskaber, kan butorphanol forårsage ophobning af slim i luftvejene. Derfor bør dyr med respiratoriske lidelser associeret med øget slimproduktion kun behandles med butorphanol på baggrund af den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit forholdet. Hvis respiratorisk depression opstår, kan naloxon bruges som antidot. Hurtig intravenøs administration bør undgås.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org