THYROXANIL VET.

Levothyroxin
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Syntetisk thyreoideahormon til behandling af nedsat skjoldbruskkirtelfunktion hos hund og kat.
Tablet (200 μg)
Deklaration1 tablet indeholder: 200 µg levothyroxinnatrium svarende til 194 µg levothyroxin.
BrugsvejledningDen anbefalede startdosis for hund og kat er 20 µg/kg lgv. dagligt. Absorption og metabolisme er individuel og der kan være behov for at ændre doseringen før komplet klinisk respons observeres. Startdosis og frekvens af administrationen er kun et udgangspunkt. Behandlingen skal være sammensat i henhold til det individuelle behov, især for katte og små hunde. Tilstedeværelse af foder kan påvirke optagelse af levothyroxinnatrium og derfor bør tidspunkt for behandling i relation til fodring holdes konstant fra dag til dag. For at overvåge behandlingen kan de laveste værdier (lige før behandling) og højeste værdier (3 timer efter behandling) af plasma-T4 måles. Hos dyr på passende dosis bør højeste plasma være i normal til høj området (ca. 30-47 nmol/l), og de lave værdier bør være over 19 nmol/l. Hvis T4-værdierne er udenfor disse områder, kan dosis af levothyroxinnatrium justeres i passende trin, indtil patienten er klinisk eutyreoid og serum-T4 er inden for referenceområdet. Tabletterne med 200 µg gør det muligt at justere levothyroxindosis i trin på 50 µg pr. dyr, og tabletterne med 600 µg gør det muligt at justere levothyroxindosis i trin på 150 µg pr. dyr. Plasma T4-værdier kan testes igen to uger efter ændring i dosering, men klinisk forbedring er en lige så vigtig faktor for bestemmelse af individuel dosering og denne vil tage fire til otte uger at opnå. Når den optimale substitutionsdosis er opnået, kan klinisk og biokemisk monitorering udføres hver 6.-12. måned.
DoseringHund og kat: Startdosis: 20 µg/kg lgv. svt. 1 tablet/20 kg lgv. 2 gange dagligt.
OpbevaringMå ikke opbevares >25°C. Opbevar blisterkortene i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28129 146926 4 x 25 tabl. 118,41  
Tablet (600 μg)
DeklarationAktivt stof: 600 µg levothyroxinnatrium svarende til 583 µg levothyroxin.
BrugsvejledningSe tablet 200 µg.
DoseringHund og kat: Startdosis: 20 µg/kg lgv. svt. ½ tablet/30 kg 2 gange dagligt.
OpbevaringMå ikke opbevares >25°C.Opbevar blisterkortene i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28128 502886 4 x 25 tabl. 219,04  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Levothyroxin er et syntetisk hormonpræparat, der kan substituere det naturligt forekommende thyroxin (T4). T4 omdannes til trijodothyronin (T3), som påvirker syntese af specifikke proteiner involveret i metabolismen af kulhydrater, proteiner, fedt, vitaminer, nukleinsyrer og ioner. Iltforbruget stimuleres og metabolisk aktivitet øges gennem øgning af antallet af mitokondrier.
Indikationer
Behandling af primær og sekundær hypothyreoidisme hos hund og kat.
Bivirkninger
Der kan indledningsvist opstå en forværring af hudsymptomerne med øget kløe fra afskalning af gamle epitelceller. En pludselig stigning i behovet for ilttilførsel til perifert væv plus den kronotropiske virkning af levothyroxinnatrium, kan føre til unødig belastning af et dårligt fungerende hjerte, og føre til dekompensation og tegn på kongestivt hjertesvigt.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til hunde og katte, med ubehandlet binyrebarkinsufficiens eller ved kendt overfølsomhed over for nogen af indholdsstofferne.
Interaktioner
En række lægemidler kan påvirke plasma- eller vævsbinding af tyreoideahormoner eller ændre metabolismen af tyreoideahormon (f.eks. barbiturater, antacida, anabolske steroider, diazepam, furosemid, mitotan, phenylbutazon, phenytoin, propanolol, store doser salicylater og sulfonamider). Ved behandling af dyr, der får samtidig medicin, bør egenskaberne af disse lægemidler tages i betragtning. Østrogener kan øge kravene til tyreoidea. Ved samtidig brug af thyroideahormoner kan ketamin forårsage takykardi og hypertension. Katekolaminer og sympatomimetikas virkning forøges af levothyroxin. Øgning af digitalisdosering kan være nødvendig for patienter, der tidligere havde kompenseret kongestivt hjertesvigt, og nu suppleres med tyreoideahormon. Efter behandling af hypotyreoidisme hos patienter med samtidig diabetes, anbefales nøje overvågning af diabeteskontrol. De fleste patienter, der får kronisk, daglig behandling med glukokortikoider, vil have meget lave eller ikke-målbare serum T4-koncentrationer, og ligeledes subnormale T3-værdier.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed er ikke fastlagt. Imidlertid er levothyroxin et endogent stof og tyreoideahormoner er essentielle for udviklingen af fostrene, særligt i den første periode af drægtigheden. Hypotyreoidisme under drægtighed kan føre til større komplikationer, såsom fosterdød og dårlig perinatal status. Drægtige tæver og hunkatte bør overvåges jævnligt fra konception til flere uger efter fødslen da vedligeholdelsesdosis for levothyroxinnatrium kan kræve justering under drægtighed.
Cave
På grund af begrænsninger med hensyn til størrelse og muligheden for at dele tabletterne, kan det være, at det ikke er muligt at dosere dyr, som vejer under 2,5 kg, optimalt.
Bemærkning
Diagnosen hypotyreoidisme bør bekræftes ved relevante tests.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org