BRAVECTO SPOT-ON til hund

Fluralaner
MSD Animal Health
 

Præsentation

Systemisk insekticid og acaricid mod lopper og flåter hos hund.
Spot-on (280 mg/ml)
DeklarationOpløsning indeholdende 280 mg fluralaner pr. ml.
BrugsvejledningTil spot-on anvendelse. Påfør hele indholdet på et eller flere steder på hundens hud langs ryggens midterlinje fra skulderbladene til starten af halen. Undgå at påføre mere end 1 ml pr. sted. Må ikke anvendes direkte på beskadiget hud. Hunden må ikke vaskes og skal afholdes fra at gå i vandet eller på anden måde udsættes for vand de første 3 dage efter behandlingen.
DoseringHund: Gives i henhold til vægt (sv.t. en dosis på 25-56 mg fluralaner/kg lgv.): 2-4,5 kg: 1 pipette på 112,5 mg, >4,5-10 kg: 1 pipette på 250 mg, >10-20 kg: 1 pipette på 500 mg, >20-40 kg: 1 pipette på 1000 mg, >40-56 kg: 1 pipette på 1400 mg. Til hunde, der vejer mere end 56 kg, anvendes to pipetter, hvis styrke tilsammen passer bedst til kropsvægten.
OpbevaringDer er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Pipetterne skal opbevares i den ydre pakning for at undgå fordampning af solvensen eller optagelse af fugt. Brevene må først åbnes umiddelbart før brug.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år fra produktionsdato.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27729 136917 1 x 1 pipette 133,99  
27730 068681 1 x 1 pipette 145,42  
27731 103348 1 x 1 pipette 159,71  
27732 190120 1 x 1 pipette 193,03  
27733 100501 1 x 1 pipette 221,60  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Fluralaner er en potent hæmmer af dele af leddyrs nervesystem, idet stoffet har en antagonistisk virkning på ligand-styrede kloridkanaler (GABA-receptor og glutamat-receptor). Produktet giver øjeblikkelig og vedvarende effekt på lopper (Ctenocephalides felis og canis) og flåter (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus og Dermacentor reticulatus) i 12 uger. Effekten indtræder inden for 8 timer på lopper, og inden for 12 timer på flåter på hunde. Lopper og flåter skal starte fødeindtag, før de udsættes for det aktive stof.
Indikationer
Behandling af loppe- og flåtangreb på hunde.
Bivirkninger
Almindeligt observerede bivirkninger i kliniske studier (1,2 % af behandlede hunde) var milde og forbigående hudreaktioner såsom erytem eller alopeci på applikationsstedet.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte. Fluralaner har en høj bindingsgrad til plasmaproteiner og kan muligvis konkurrere med andre stærkt bundne lægemidler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes til avlshunde, drægtige og diegivende hunde.
Cave
På grund af manglende data bør dette veterinærlægemiddel ikke anvendes til hvalpe under 8 uger og/eller hunde, der vejer mindre end 2 kg. Produktet bør ikke administreres hyppigere end med 8 ugers mellemrum.
Bemærkning
Produktet kan anvendes som del af en behandlingsstrategi til kontrol af loppebetinget allergisk dermatitis (flea allergy dermatitis, FAD)
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org