THIAFELINE VET.

Thiamazol
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Tabletter indeholdende det antithyreoide stof, thiamazol. Til peroral behandling af hyperthyreoidisme hos kat.
Tablet (2,5 mg/tabl.)
DeklarationFilmovertrukne tabletter. 2,5 mg thiamazol/tabl.
BrugsvejledningTabletterne må ikke deles eller knuses. Startdosis: 5 mg pr. dag. Hvor det er muligt, skal den daglige dosis opdeles i to og indgives morgen og aften. Ved langtidsbehandling bør dosis titreres efter 3, 6, 10 og 20 uger, og derpå hver 3. måned baseret på totalt T4 i serum og klinisk respons. Dosisjusteringen skal ske med trin på 2,5 mg. Hvis der kræves en dosis på mere end 10 mg om dagen, bør dyrene overvåges ekstra omhyggeligt. Den indgivne dosis må ikke overstige 20 mg/dag.
DoseringKat: 1 tabl. 2 gange dagligt.
OpbevaringOpbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed30 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28127 579576 4 x 30 tabl. 214,71  
Tablet (5 mg/tabl.)
DeklarationFilmovertrukne tabletter. 5 mg thiamazol/tabl.
BrugsvejledningSe brugsvejledning for 2,5 mg.
DoseringKat: 1 tabl. 1 gang dagligt.
OpbevaringOpbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed30 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28126 168501 4 x 30 tabl. 316,42  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Thiamazol blokerer biosyntesen af thyreoideahormon. Dette sker primært ved at hæmme bindingen af jod til enzymet thyreoid-peroxidase. Herved forhindres den katalyserede jodering af thyroglobulin og syntesen af T3 og T4. Thiamazol absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral indgift. Biotilgængeligheden er >75%. Der er dog en betydelig variation fra dyr til dyr. Cmax forekommer ½-1 time efter indgift. Udskillelse sker primært gennem urinen.
Indikationer
Til langtidsbehandling af hyperthyreoidisme hos katte. Til stabilisering af hyperthyreoidisme hos katte forud for kirurgisk thyreoidektomi.
Bivirkninger
I mange tilfælde kan bivirkningerne være milde og kortvarige, og vil ikke give årsag til ophør med behandlingen. De mere alvorlige bivirkninger er overvejende reversible, når medicineringen ophører. Bivirkninger er sjældne. De mest almindelige bivirkninger er: Opkastning, manglende appetit, sløvhed, svær kløe og hudløshed på hoved og hals, blødningsdiatese og ikterus i forbindelse med leversvækkelse, samt hæmatologiske forandringer. Disse bivirkninger forsvinder indenfor 7-45 dage efter behandlingen blev seponeret. Sjældne bivirkninger omfatter anæmi, trombocytopeni og serum antinukleære antistoffer, meget sjældent kan der forekomme lymfoadenopati. Behandlingen bør straks indstilles.
Kontraindikationer
Systemisk sygdom, eks. primær leversygdom eller diabetes mellitus. Autoimmun sygdom. Forstyrrelser af de hvide blodlegemer, thrombocytforstyrrelser og koagulationsdefekter. Drægtighed og diegivning. Kendt overfølsomhed overfor thiamazol eller hjælpestoffet polyethylenglykol.
Interaktioner
Samtidig behandling med phenobarbital kan reducere den kliniske effekt af thiamazol. Thiamazol nedsætter den hepatiske oxidering af benzimidazol-holdige ormemidler ved samtidig indgift, og kan derfor medføre øgede plasmakoncentrationer. Thiamazols immunomodulerende egenskaber bør tages i betragtning ifm. vaccinationsprogrammer.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må ikke anvendes under drægtighed og laktation.
Cave
Thiamazol kan medføre hæmokoncentration, og kattene skal derfor have fri adgang til drikkevand.
Bemærkning
Vask hænderne efter brug, samt ved håndtering af kattegrus anvendt af de behandlede dyr. Ved selvindgivelse skal der straks søges lægehjælp. Thiamazol mistænkes for at være teratogent, og derfor bør gravide bruge handsker ved håndtering af kattegrus anvendt af behandlede katte. Behandling af katte med renal dysfunktion bør kun ske efter en omhyggelig risk/benefit vurdering.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org