MYODINE VET.

Nandrolonlaurat
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Injektionsvæske med anabolisk og antikatabolisk virkning.
Injektionsvæske (25 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Nandrolonlaurat 25 mg.
BrugsvejledningGentag behandlingen hver 3-4 uge for vedvarende anabolisk behandling. Som for alle hormonbehandlinger ses betydelig variation i behandlingsrespons og dosis skal justeres i henhold til klinisk respons.
DoseringHund og kat: 2-5 mg nandrolonlaurat pr. kg. lgv, sv.t. 0,08 til 0,2 ml præparat pr. kg lgv. i.m. eller s.c.
OpbevaringBeskyttes mod lys. Kan blive viskøst og turbidt ved lave temperaturer. Opvarmning i hænderne reverterer præparatet til normalstadiet.
Udl. bestemmelseA.
Holdbarhed30 måneder. Efter anbrud: 70 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27907 072766 1 x 10 ml 326,70  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Nandrolon er et testosteronderivat med en meget markant anabolisk og antikatabolisk virkning, men i den anbefalede terapeutiske dosering har det en ubetydelig androgen eller progestagen aktivitet. Det kan derfor anvendes til både hanner og hunner med den samme aktivitet hvad angår sikkerhed og styrke. I et farmakokinetisk studie med hunde steg nandrolonniveauerne i blodet langsomt efter injektion, og opnåede maksimale niveauer efter gennemsnitligt 5 dage. Derefter faldt niveauerne støt med en eliminationshalveringstid på ca. 12 dage. 21 dage efter injektionerne var der stadig målelige niveauer af nandrolon til stede.
Indikationer
Tillægsbehandling for tilstande, hvor anabolisk behandling anses for at være en fordel.
Bivirkninger
Olieopløsninger kan medføre reaktioner på injektionsstedet. Hos hunde og katte omfatter mulige bivirkninger desuden retention af natrium, calcium, kalium, vand, chlorid og fosfat, hepatoksicitet, adfærdsmæssige androgene ændringer og reproduktionsforstyrrelser (oligospermi, østrusundetrykkelse). Hos katte kan der forekomme en kraftig unormal urinlugt.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes ved: Drægtighed, hypercalcæmi, dyr med androgenafhængige tumorer, avsldyr, overfølsomhed over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Anaboliske steroider kan forstærke virkningen af antikoagulantia og ved samtidig indgift med ACTH eller kortikosteroider kan ødemdannelsen forstærkes.
Drægtighed, diegivning og laktation
Bør ikke anvendes under drægtighed. Lægemidlets sikkerhed under diegivning er ikke fastlagt.
Cave
Anabolisk behandling er for at inducere en forbedring i kliniske tegn i stedet for helbredelse. Dyret skal derfor undersøges nøje for mulig eksisterende sygdom. Dette præparat indeholder benzylalkohol, som er blevet dokumentet til at forårsage bivirkninger hos nyfødte dyr. Der bør tages særligt hensyn, når præparatet indgives til unge (voksende) dyr, da androgener kan accelerere epifyselukning. Steroider kan forbedre glucosetolerancen, og nedsætte behovet for insulin eller andre lægemidler mod diabetes. Derfor skal diabetiske dyr overvåges nøje, og det kan være nødvendigt at justere dosis af lægemidler mod diabetes. Komplikationer (f.eks. ødem) kan opstå, når præparatet indgives til dyr med eksisterende hjerte-, nyre- eller leversygdom. I dette tilfælde skal behandlingen straks stoppes.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org