MEPIDOR VET.

Mepivacainhydrochlorid
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Mepivacain er et potent lokalanæstetikum af amidtypen.
Injektionsvæske, opløsning (20 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: 20 mg mepivacainhydrochlord (svarende til 17,4 mg mepivacain).
BrugsvejledningInjektion af lægemidlet kræver strenge aseptiske forholdsregler. Dosis krævet for at opnå den ønskede effekt, bør holdes så lav som muligt. Effektens varighed er omkring 1 time. Forud for intra-artikulær og epidural administration anbefales det at barbere og desinficere huden omhyggeligt. Mepidor vet. indeholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler. Et hætteglas bruges kun ved én lejlighed.
DoseringHest: Intra-artikulær anæstesi: 60 til 600 mg mepivacainhydrochlorid (3 til 30 ml Mepidor vet.) afhængigt af leddets størrelse. Epidural anæstesi: 80 til 200 mg mepivacainhydrochlorid (4 til 10 ml Mepidor vet.) afhængigt af ønsket dybde og varighed af anæstesien.
TilbageholdelsestidHest: Slagtning: 3 døgn.
Mælk: 72 timer.
OpbevaringI original yderpakning for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed3 år. Efter anbrud: anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27947 128899 6 x 10 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Mepivacains virkningsmekanisme består i, at forhindre dannelse og ledning af nerveimpulser. Ledningen blokeres gennem reduktion eller forhindring af den store, forbigående øgning af nervemembranernes permeabilitet for Na+, der fremkommer ved en let depolarisering. Denne virkning skyldes en direkte påvirkning af spændingsfølsomme Na+-kanaler. Virkningens indtræden er derfor hurtig (2 til 4 minutter) med en intermediær varighed (ca. 1 time).
Indikationer
Mepivacain er indiceret til intraartikulær og epidural anæstesi hos hest.
Bivirkninger
I få tilfælde kan forbigående hævelse af det nærliggende blødvæv forekomme. I tilfælde af utilsigtet intravaskulær injektion eller overdreven brug, kan lokalanæstetika forårsage systemisk toksicitet karakteriseret ved CNS symptomer. Ved systemisk toksicitet bør administration af ilt overvejes, for at behandle kardiopulmonal depression samt diazepam, for at kontrollere konvulsioner.
Kontraindikationer
Skal ikke anvendes ved overfølsomhed over for det aktive stof, lokalanalgetika af amidtypen eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Mepivacain skal bruges med omtanke hos patienter, der behandles med andre lokalanæstetika af amidtypen, da den toksiske effekt er additiv. Må ikke blandes med andre lægemidler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Mepivacain krydser placenta. Dog foreligger ingen beviser for, at mepivacain er associeret med reproduktiv toksicitet eller teratogene effekter. Der er en risiko for, at anæstetika af amidtypen såsom mepivacain kan akkumulere sig i fosteret og resultere i neonatal respirationsdepression samt have indvirkning på eventuelle genoplivningsforsøg. Dette skal tages i betragtning i forbindelse med under obstetrisk anæstesi.
Cave
Særlige forsigtighedsregler for dyret: Undgå intravaskulær injektion. Ved brug under halthedsundersøgelse, aftager den analgetiske effekt efter 45-60 minutter. Analgesiens effekt kan dog påvirke hestens gang i >2 timer. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Direkte hudkontakt med injektionsvæsken bør undgås. Personer med kendt overfølsomhed over for mepivacainhydrochlorid eller andre lokalanalgetika af amidtypen bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org