DISTOCUR VET

Oxyclozanid
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
 

Præsentation

Anthelmintikum af salicylanilidgruppen.
Oral suspension (34 mg/ml)
DeklarationHver ml indeholder 34 mg oxyclozanid.
BrugsvejledningAdministreres som oral mikstur. Ryst suspensionen mindst 5 gange før brug. For at sikre administration af korrekt dosis, skal legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt, og doseringsaggregatets nøjagtighed bør kontrolleres. Hvis dyrene skal behandles samlet frem for enkeltvist, skal de grupperes efter legemsvægt og doseres i overensstemmelse hermed for at undgå under- eller overdosering.
DoseringKvæg: 10 mg oxyclozanid pr. kg lgv., sv.t. 3 ml pr. 10 kg lgv. Dosis til dyr med en lgv. over 350 kg er dosis 3,5 g oxyclozanid, dvs. 103 ml.
TilbageholdelsestidKvæg: Slagtning: 13 dage.
Mælk: 4,5 dage.
OpbevaringMå ikke opbevares over 25°C efter første åbning.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning af den indre emballage: 1 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27785 512524 1 x 1000 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Oxyclozanid er et anthelmintikum af salicylanilidgruppen. Salicylanilider er protonionophorer, der fungerer som specifikke frakoblere af den mitokondrielle oxidative phosphorylering, som ødelægger parasittens metabolisme. Oxyclozanid har flukicid aktivitet mod det adulte stadie af Fasciola hepatica. Dets effektivitet mod cestoder er begrænset til fjernelse af segmenter af bændelormen Moniezia. Oxyclozanid absorberes langsomt efter oral administration. Hos kvæg er den maksimale plasmakoncentration (næsten 13 µg/ml) observeret 13 timer efter administration. Den gennemsnitlige halveringstid er 11 timer. Udskillelse er overvejende fækal, med galde som den primære eliminationsvej.
Indikationer
Behandling af infektioner forårsaget af modne stadier af Fasciola hepatica, der er følsomme over for oxyclozanid. Til eliminering af ægbærende bændelormssegmenter (Moniezia spp.).
Bivirkninger
Ved normale oxyclozanid dosisniveauer, kan let blødgøring af fæces observeres, og enkelte dyr kan have øget defækationsfrekvens og forbigående appetitløshed. Oxyclozanid-overdosering kan forårsage diarré, appetitløshed og vægttab hos kvæg. Disse kan være forstærkede i dyr med alvorlige leverskader og/eller dehydrering på doseringstidspunktet. Observerede bivirkninger er mere udtalte ved øgede doser. Ved doser på 50 mg/kg er der risiko for dødsfald.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til græssende dyr. Må kun anvendes til opstaldede dyr. Dyr skal være opstaldede i mindst 5 dage efter behandling for at hindre udskillelse på græsgange.
Interaktioner
Der findes ingen tilgængelige oplysninger. Beslutning om at anvende dette lægemiddel før eller efter et andet veterinært lægemiddel skal derfor vurderes i hvert enkelt tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed og diegivning. Der bør imidlertid udvises forsigtighed ved behandling af dyr i sene stadier af drægtighed og dyr under stress fra ugunstige vejrforhold, dårlig ernæring, opstaldningsforhold, håndtering osv.
Cave
Ved normale dosisniveauer er oxyclozanid ikke aktiv mod umodne ikter, der forefindes i levervæv. Malkekvæg, især højtydende køer, kan få nedsat mælkeproduktion, med 5 % eller mere, i ca. 48 timer efter behandling. Betydningen af dette mindre tab, kan minimeres ved at fordele besætningsdoseringen ud over en periode på ca. 1 uge. Udvis forsigtighed ved indgivelse med doseringspistol for at undgå skader på pharynxregionen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org