NOBILIS® IB PRIMO QX

Levende svækket aviær infektiøs bronchitis virus, stamme D388: 104.0 - 105.5 EID50
MSD Animal Health
 

Præsentation

Levende svækket vaccine til kyllinger mod aviær infektiøs bronchitis virus, stamme D388.
Vaccine
DeklarationHvert bæger indeholder pr. dosis mindst 104.0 - 105.5 EID501 levende svækket aviær infektiøs bronchitis virus, stamme 388.
VaccinationsprogramEn dosis rekonstitueret vaccine administreres via spray med grov forstøvning eller okulonasalt til kyllinger, som er 1 dag gamle eller ældre. Et bæger kan indeholde fra 3 kugler op til 400 kugler afhængigt af den nødvendige dosis og produktudnyttelse.
BrugsvejledningDetaljeret brugsvejledning er vedlagt pakningen. Spray metoden: Vaccinen opløses i destilleret vand eller koldt, rent vand. Afmål korrekt mængde vand til antal fugle der skal vaccineres. Tilsæt korrekt antl bægre under omrørering indtil vaccinen er helt opløst. Administreres straks til fuglene efter opløsning. Okulonasal administration: Solvensen ”Solvent Oculo/Nasal” bør anvendes til okulonasal administration. Indholdet af et bæger (kun 1.000 doser) kan opblandes i ”Solvent Oculo/Nasal” ved hjælp af den medfølgende tragt og derefter administreres ved at påsætte den medfølgende dråbepipette. Ryst vaccinesuspensionen. Efter rekonstitution har suspensionen et klart udseende. En dråbe indeholdende en dosis bør indgives i et næsebor eller et øje. Kontroller, at den nasalt indgivne dråbe er inhaleret, før fuglen slippes fri.
DoseringKyllinger: 1 ds. mindst 104.0 - 105.5 EID50 (spray/oculonasalt).
TilbageholdelsestidKyllinger: Ingen.
OpbevaringLyofolisat: 2°C-8°C. Beskyttes mod lys. Må ikke fryses. Solvens: Under 25°C.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedVaccinen bør anvendes inden for 2 timer efter opløsning og bør ikke gemmes.
BemærkningBrug ikke produktet, hvis indholdet er brunligt og klæber til beholderen, da dette er tegn på, at beholderen har været brudt.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27480 145892 10 x 1000 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Vaccinen er baseret på IBV Stamme D388. Vaccinen er udelukkende beregnet til beskyttelse mod aviær infektiøs bronkitis foråsaget af QX-lignende varianter, og bør ikke anvendes som erstatning for andre IBV-vacciner. Vaccinen kan gives intranasalt/intraokulært, via spray eller drikkevand. Efter vaccination vil der opnås tilstrækkelig immunitet mod Infektiøs Bronchitis variantstamme D388 i mindst 8 uger, forudsat at vaccinen administreres korrekt.
Indikationer
Aktiv immunisering af kyllinger for at reducere de respiratoriske symptomer på aviær infektiøs bronkitis forårsaget af QX-lignende varianter af infektiøs bronchitis virus (IBV).
Bivirkninger
Efter vaccination kan der forekomme en mild forbigående respiratorisk reaktion (herunder nasale ekssudater) i mindst 10 dage. Disse reaktioner er meget sjældne
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til æglæggende fugle eller inden for 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.
Interaktioner
Vaccinen kan blandes og gives sammen med Nobilis IB Ma5 via spray eller okulonasalt. For blandede produkter indtræder immunitet efter 3 uger, og hvad angår den angivne beskyttelse mod Massachusetts og QX-lignende IBV-stammer, er varigheden af immunitet 8 uger. Sikkerhedsprofilen for de blandede vacciner er ikke forskellig fra den, der er beskrevet for vaccinerne, når de administreres enkeltvis. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr.
Æglægning
Veterinærlægemidlets sikkerhed og effekt under æglægning er ikke fastlagt. Må ikke anvendes til æglæggende fugle eller inden for 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse
Cave
Samtidig brug af begge vacciner øger risikoen for rekombination af virus og potentiel risiko for, at der opstår nye varianter. Imidlertid er risikoen for, at dette skulle udgøre en kilde til fare, blevet anslået som meget lav.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org