EXZOLT

Fluralaner
MSD Animal Health
 

Præsentation

Systemisk insekticid og acaricid med en kraftig effekt over for kyllingemider.
Opløsning til anvendelse i drikkevand (10 mg/ml)
DeklarationOpløsning indeholdende 10 mg fluralaner pr. ml.
BrugsvejledningDosis er 0,5 mg fluralaner pr. kg kropsvægt (svarende til 0,05 ml af produktet), som gives 2 gange med 7 dages mellemrum. Fastsæt et tidsrum (4 - 24 timer), inden for hvilket det medicinerede vand gives på behandlingsdagen. Tidsrummet skal være tilstrækkeligt langt til at sikre, at alle fuglene indtager den anbefalede dosis. Beregn, hvor meget vand fuglene vil indtage under behandlingen baseret på den foregående dags vandforbrug. Hele behandlingsforløbet skal gennemføres for at opnå fuld terapeutisk effekt. Den nødvendige mængde lægemiddel til hver behandlingsdag beregnes ud fra den estimerede samlede kropsvægt (kg) af hele gruppen af kyllinger, der skal behandles: Mængde lægemiddel (ml) pr. behandlingsdag = samlet kropsvægt (kg) af kyllinger, der skal behandles, x 0,05 ml/kg. Tilsæt altid lægemiddel og vand samtidigt for at undgå skumdannelse. Kontroller drikkevandsystemet for at sikre, at det fungerer korrekt og er fri for lækager; sørg også for at vandet er tilgængeligt både for fugle der benytter drikkenipler og vandklokker (rundvandere). Der skal tilberedes frisk medicineret vand hver dag i behandlingsperioden. Bland den anbefalede mængde lægemiddel med vand i en stor medicineringstank eller tilbered en stamopløsning i en lille beholder. Stamopløsningen skal yderligere fortyndes med drikkevand og administreres over en tidsafgrænset periode ved hjælp af et blandingsaggregat eller en doseringspumpe. Kontroller, at doseringspumpen er korrekt indstillet til at levere det medicinerede vand i den fastsatte behandlingsperiode (antal timer).
DoseringHønniker, avlsfugle og æglæggende høns: 0,5 mg fluralaner pr. kg lgv. (sv.t. 0,05 ml af produktet), som gives 2 gange med 7 dages mellemrum.
TilbageholdelsestidHønniker, avlsfugle, æglæggende høns: P.o: Slagtning 14 dage, æg 0 dage.
OpbevaringKræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning af den indre emballage: 1 år. For det medicinerede drikkevand: 24 timer.
BemærkningHvis et andet behandlingsforløb er indiceret, skal der gå mindst 3 måneder mellem de to behandlingsforløb.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27912 378150 1 x 1000 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Fluralaner er en potent hæmmer af dele af leddyrs nervesystem, idet stoffet har en antagonistisk virkning på ligand-styrede kloridkanaler (GABA-receptor og glutamat-receptor). Det aktive stof i Exzolt, fluralaner, er et ektoparasitdræbende middel. Det dræber parasitter, såsom mider, der lever af dyrs hud. Fluralaner dræber mider ved at indvirke på deres nervesystem, når de har indtaget kyllingens blod. Fluralaner virker ved at forstyrre overførslen af signaler mellem nerveceller (neurotransmission) i parasitternes nervesystem, så miderne lammes og dør. Virkningen på Dermanyssus gallinae indtræder inden for 4 timer efter, miderne har indtaget blod fra behandlede fjerkræ. Behandlingen har dræbende effekt på mider, der har startet blodsugning på behandlede kyllinger og høns, og forhindrer ægproduktion hos hunmider i 15 dage efter den første administration af produktet. Dermed brydes midens livscyklus.
Indikationer
Til behandling af infestationer med rød kyllingemide (Dermanyssus gallinae) hos hønniker, avlsfugle og æglæggende høns.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Ingen kendte.
Æglægning
Sikkerheden af veterinærlægemidlet er blevet påvist hos æglæggere og avlsfugle. Produktet kan anvendes under æglægning.
Bemærkning
Veterinærlægemidlet kan virke let irriterende på hud og/eller øjne. Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Spis, drik og ryg ikke samtidig med at dette produkt håndteres.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org