SUVAXYN PRRS MLV


Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Vaccinen indeholder et modificeret levende PRRS-virus (genotype 1, undertype 1). Den stimulerer aktiv immunitet over for PRRS-virus.
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension (Vaccine)
DeklarationEn dosis (2 ml) indeholder: Lyofilisat: Aktivt stof: Modificeret levende PRRSV*, stamme 96V198: 102,2 - 105,2 CCID50**. * Porcin respirations- og reproduktions- syndrom virus (Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus) ** 50 % cellekultur infektiøs dosis (Cell culture infectious dose 50%) Solvens: Natriumchlorid 0,9 % injektionsvæske, opløsning: qs 1 dosis.
VaccinationsprogramSlagtesvin: En enkelt dosis på 2 ml gives til svin i alderen fra dag 1. Polte og søer: En enkelt dosis på 2 ml gives, før de indføres i en besætning af søer, ca. 4 uger før avl. En enkelt opfølgende dosis gives hver 4. måned. Massevacination kan bruge til seropositive besætninger, hvor tilstedeværelsen af europæisk PRRS-virus er fastslået.
BrugsvejledningIntramuskulær anvendelse. Rekonstituer lyofilisat med den medfølgende solvens. Overfør ca. 5 ml solvens til hætteglasset med lyofilisat og sørg for, at indholdet er helt opløst. Hæld rekonstitutionen tilbage i hætteglasset med solvens (indeholdende resten af solvensen): 50 doser rekonstitueres i 100 ml solvens. Dosering: 2 ml i nakken. Brug sterile sprøjter og kanyler. Det anbefales at bruge en flerdosissprøjte. Anvend vaccinationsudstyr i henhold til producentens anvisninger. Kanyler til administration skal passe til dyrets størrelse.
DoseringSvin: En enkelt dosis på 2 ml gives i.m.
TilbageholdelsestidSvin: 0 døgn.
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.
UdleveringsstedApotek
Udl. bestemmelseBPK.
HoldbarhedOpbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 1 år. Opbevaringstid efter rekonstituering: anvendes straks.
BivirkningVed intramuskulær administration ses meget ofte en forbigående stigning i rektaltemperaturen (i gennemsnit 0,5 °C og individuelt op til 1,4 °C) i løbet af de første 4 dage efter vaccinationen. Lokale reaktioner i form af hævelser ses ofte og forsvinder spontant i løbet af 3 dage. Området med lokal vævsreaktion er generelt mindre end 2 cm i diameter. Anafylaktiske reaktioner (opkastning, rystelser og/eller mild depression) kan i sjældne tilfælde hos smågrise forekomme kort efter intramuskulær administration. Dette forsvinder i løbet af nogle få timer uden behandling. Hos seronegative søer før avl ses meget ofte en mindre og forbigående stigning i rektaltemperaturen (i gennemsnit 0,2 °C og individuelt op til 1,0 °C) i løbet af de første 4 timer efter vaccinationen. Lokale reaktioner i form af hævelser ses meget ofte og forsvinder spontant i løbet af 5 dage. Området med lokal vævsreaktion er generelt mindre end 0,5 cm i diameter. Hos seronegative søer i første halvdel af drægtighedsperioden ses meget ofte en mindre og forbigående stigning i rektaltemperaturen (i gennemsnit 0,8 °C og individuelt op til 1,0 °C) i løbet af de første 4 timer efter vaccinationen. Lokale reaktioner i form af hævelser ses meget ofte og forsvinder spontant i løbet af 9 dage. Området med lokal vævsreaktion er generelt mindre end 1,4 cm i diameter. Hos seropositive søer i anden halvdel af drægtighedsperioden ses meget ofte en mindre og forbigående stigning i rektaltemperaturen (i gennemsnit 0,4 °C og individuelt op til 0,6 °C) i løbet af de første 4 timer efter vaccinationen. Lokale reaktioner i form af hævelser ses meget ofte og forsvinder spontant i løbet af 32 dage. Området med lokal vævsreaktion er generelt mindre end 5 cm i diameter. Hyppigheden af bivirkninger er defineret som: - Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling) - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr) - Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr) - Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27961 095859 1 x 50 ds. 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Vaccinen stimulerer aktiv immunitet over for PRRS-virus Type 1(Europæisk type). Massevacination kan bruge til seropositive besætninger, hvor tilstedeværelsen af europæisk PRRS-virus er fastslået.
Indikationer
Til aktiv immunisering af klinisk raske svin fra en alder af 1 dag i besætninger smittet med porcin respirations- og reproduktions- syndrom (PRRS)-virus, til nedsættelse af viræmi og virus udskillelse i nasalsekret som følge af infektion med europæiske stammer af PRRS-virus (genotype 1)
Bivirkninger
Ved intramuskulær administration ses meget ofte en forbigående stigning i rektaltemperaturen (i gennemsnit 0,5 °C og individuelt op til 1,4 °C) i løbet af de første 4 dage efter vaccinationen. Lokale reaktioner i form af hævelser ses ofte og forsvinder spontant i løbet af 3 dage. Området med lokal vævsreaktion er generelt mindre end 2 cm i diameter. Anafylaktiske reaktioner (opkastning, rystelser og/eller mild depression) kan i sjældne tilfælde hos smågrise forekomme kort efter intramuskulær administration. Dette forsvinder i løbet af nogle få timer uden behandling. Hos seronegative søer før avl ses meget ofte en mindre og forbigående stigning i rektaltemperaturen (i gennemsnit 0,2 °C og individuelt op til 1,0 °C) i løbet af de første 4 timer efter vaccinationen. Lokale reaktioner i form af hævelser ses meget ofte og forsvinder spontant i løbet af 5 dage. Området med lokal vævsreaktion er generelt mindre end 0,5 cm i diameter. Hos seronegative søer i første halvdel af drægtighedsperioden ses meget ofte en mindre og forbigående stigning i rektaltemperaturen (i gennemsnit 0,8 °C og individuelt op til 1,0 °C) i løbet af de første 4 timer efter vaccinationen. Lokale reaktioner i form af hævelser ses meget ofte og forsvinder spontant i løbet af 9 dage. Området med lokal vævsreaktion er generelt mindre end 1,4 cm i diameter. Hos seropositive søer i anden halvdel af drægtighedsperioden ses meget ofte en mindre og forbigående stigning i rektaltemperaturen (i gennemsnit 0,4 °C og individuelt op til 0,6 °C) i løbet af de første 4 timer efter vaccinationen. Lokale reaktioner i form af hævelser ses meget ofte og forsvinder spontant i løbet af 32 dage. Området med lokal vævsreaktion er generelt mindre end 5 cm i diameter.
Kontraindikationer
Må ikke bruges til besætninger, hvor Type 1 (europæisk) PRRS-virus ikke er påvist ved hjælp af pålidelige diagnostiske metoder. Må ikke bruges til orner, der producerer sæd, eftersom PRRS-virus kan spredes med sæden. Må ikke bruges til seronegative drægtige søer i anden halvdel af drægtighedsperioden fordi vaccinestammen kan krydse placenta. Vaccination af seronegative drægtige søer i anden halvdel af drægtighedsperioden kan påvirke deres reproduktionsevner.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Drægtighed: Kan bruges til seronegative gylte og søer før avl og i løbet af første halvdel af drægtighedsperioden. Kan bruges til drægtige seropositive søer i anden halvdel af drægtighedsperioden. Laktation: Vaccinens sikkerhed under laktation er ikke fastlagt. Anvendelse frarådes derfor under laktation
Cave
Kun raske dyr må vaccineres. Der skal udvises forsigtighed, så vaccinestammen ikke indføres i et område, hvor PRRS-virus ikke allerede forefindes. Vaccinerede dyr kan udskille vaccinestammen i mere end 16 uger efter vaccination. Vaccinestammen kan spredes til kontaktsvin. Den mest almindelige spredningsvej er ved direkte kontakt, men spredning via kontaminerede genstande eller luften kan ikke udelukkes. Der skal udvises særlig opmærksom for at undgå spredning af vaccinestammen til dyr, der ikke er vaccineret (f.eks. seronegative drægtige søer i anden halvdel af drægtighedsperioden), og som skal holdes fri af PRRS-virus. Det tilrådes, at alle grise i en besætning vaccineres i den alder, det tidligst anbefales, og derefter. Nye dyr, der ikke tidligere har været udsat for PRRS-virus (f.eks. nye polte fra bestand uden PRRS-virus) skal vaccineres, før de bliver drægtige.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org