EPRECIS VET.

Eprinomectin
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Eprinomectin. Bredspektret endo- og ektoparasitært middel til kvæg.
Injektionsvæske, opløsning (20 mg/ml)
Deklaration20 mg eprinomectin/ml.
BrugsvejledningEprecis® Vet. injektionsvæske 20 mg/ml giver med den anbefalede dosering på 1 ml/100 kg lgv. til kvæg effektiv kontrol med patogene løbe-tarmorm i op til 14 dage og i mindst 7 dage for den lille stikflue.
DoseringKvæg: 1 ml pr. 100 kg lgv. (0,2 mg/kg lgv.) (s.c.).
TilbageholdelsestidKvæg: S.c.: Mælk: 0 timer. Slagtning 63 døgn.
OpbevaringIngen særlige forhold.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed3 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28122 417412 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Eprinomectin tilhører gruppen af makrocykliske laktoner, som er en klasse af endectocider. Stofferne i denne klasse binder selektivt og med høj affinitet til glutamatstyrede chloridion-kanaler som findes i nerve- eller muskelcellerne hos invertebrater. Dette fører til en øget permeabilitet i cellemembranen for chloridioner og dermed til hyperpolarisering af nerve- eller muskelcellerne, som medfører paralyse af parasitten og til sidst parasittens død. Stofferne i denne klasse kan også interagere med andre ligandstyrede chloridkanaler, herunder sådanne styret af neurotransmitterstoffet gamma-aminosmørsyre (GABA). Eprinomectin har ingen effekt på leverikter og bændelorm.
Indikationer
Rundorme i mave-tarmkanalen samt lungeorm hos kvæg. Virker på voksne orm og de fleste larvestadier herunder inhiberede L4-stadier af Ostertagia ostertagi og Cooperia spp. Ektoparasitter (sugende lus, skabmider, bremser (parasitiske stadier herunder oksebremselarver) samt fluer (den lille stikflue).
Bivirkninger
Forbigående ubehag og evt. hævelse på injektionsstedet kan forekomme. Forsvinder uden behandling.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til andre dyrearter. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed for det aktive stof eller ét eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Eprinomectin har en kraftig binding til plasmaproteiner, og man bør være opmærksom på dette forhold, hvis produktet anvendes sammen med andre molekyler med samme egenskab.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed og laktation.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org