BAYCOXINE® VET.

Toltrazuril
Bayer, Animal Health Division
 

Præsentation

Toltrazuril er et triazinon-derivat, der virker mod coccidier af slægten Isospora og Eimeria.
Oral opløsning (50 mg/ml)
DeklarationToltrazuril 50 mg/ml. Natriumbenzoat og natriumpropionat.
BrugsvejledningTil oral brug. Alle arter: Den færdige orale suspension skal omrystes i 20 sekunder før brug. For at opnå optimal effekt skal dyrene behandles før forventet udbrud af kliniske tegn, dvs. i den præpatente periode. For at sikre korrekt dosis bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt. Svin: Hvert dyr behandles på 3.-5. levedag med en enkelt oral dosis på 20 mg toltrazuril pr. kg legemsvægt, svarende til 0,4 ml oral suspension pr. kg legemsvægt. Da der til individuel behandling af pattegrise kun skal bruges et mindre volumen, anbefales det at bruge en doseringssprøjte med en nøjagtighed på 0,1 ml. Kvæg: Hvert dyr behandles med en enkelt oral dosis på 15 mg toltrazuril pr. kg legemsvægt, svarende til 3,0 ml oral suspension pr. 10 kg legemsvægt. Det anbefales at behandle alle kalve i en fold. Ved behandling af en gruppe dyr af samme race og samme eller lignende alder bør doseringen gives i henhold til det tungeste dyr i gruppen. Får: Hvert dyr behandles med en enkelt dosis på 20 mg toltrazuril pr. kg legemsvægt, svarende til 0,4 ml oral suspension pr. kg legemsvægt. Hvis dyr behandles samlet i stedet for individuelt, bør de grupperes i henhold til deres kropsvægt og doseres herefter for at undgå over- eller underdosering. Lam, der hele livet holdes inde under et intensivt opdrætningssystem, bør ikke behandles før end de er 6 uger gamle og vejer mere end 20 kg. Gødning fra disse dyr bør ikke spredes hyppigere end hvert tredje år på det samme stykke jord.
DoseringKalve: 15 mg/kg lgv. sv.t. 3,0 ml oral suspension pr. 10 kg lgv.
Får og lam: 20 mg/kg lgv. sv.t. 0,4 ml oral suspension pr. kg lgv.
Pattegrise: 20 mg/kg lgv. sv.t. 0,4 ml oral suspension pr. kg lgv. på 3-5 levedag.
TilbageholdelsestidSvin: P.o.: Slagtning 77 døgn. Kvæg: P.o.: Slagtning 63 dage. Får: P.o.: Slagtning: 42 dage. Mælk: Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
OpbevaringAlm. temperatur, 15-25°C.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 5 år. Efter første åbning af den indre emballage: 6 måneder.
BivirkningIngen kendte.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28132 467437 1 x 250 ml  
28133 532869 1 x 1000 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Toltrazuril er et triazinon-derivat. Det virker mod coccidier af slægten Isospora og Eimeria. Toltrazuril virker på alle intracellulære udviklingsstadier af coccidier i merogoni (ukønnet reproduktionsfase) og gamogoni (kønnet reproduktionsfase). Alle stadier bliver dræbt, og virkningsmåden er således coccidiocidal.
Indikationer
Til forebyggelse af kliniske tegn på coccidiose hos 3-5 dage gamle pattegrise i besætninger med diagnosticeret coccidiose forårsaget af Cystoisospora suis. Til forebyggelse af kliniske tegn på coccidiose og til reduktion af coccidie-udskillelse hos kalve på gårde med kendt historik af coccidiose forårsaget af Eimeria bovis eller Eimeria zuernii. Til forebyggelse af kliniske tegn på coccidiose og til reduktion af coccidie-udskillelse hos lam på gårde med kendt historik af coccidiose forårsaget af Eimeria crandallis eller Eimeria ovinoidalis.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne. Må ikke anvendes til sødmælkskalve, kalve i malkebesætninger der vejer over 80 kg, ammekalve i kødkvægsbesætninger der vejer mere end 150 kg eller kalve i ungtyreproduktion yngre end 3 måneder eller der vejer mere end 150 kg.
Bemærkning
Det anbefales at behandle alle dyr i en fold.Toltrazurils hovedmetabolit, Ponazuril har vist sig stabil og mobil i jord og kan være skadelig for vegetationen. For at beskytte miljøet mod skadelige påvirkninger må gødning fra behandlede kalve ikke spredes på jorden uden fortynding med mindst 3 gange vægten af gødning fra ubehandlede dyr. Hyppig og gentagen brug af antiprotozo-midler fra samme gruppe kan, ligesom ved alle antiparasitære midler, føre til resistensudvikling.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org