SUVAXYN CIRCO

Inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1 med porcint circovirus type 2 ORF2-protein
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Inaktiveret vaccine som er beregnet til at stimulere aktiv immunitet mod PCV2 hos grise.Vaccinen indeholder et inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1 med porcint circovirus type 2 ORF2-protein.
Injektionsvæske
DeklarationInaktiveret viral vaccine til grise som er beregnet til at stimulere aktiv immunitet mod PCV2 hos grise. Vaccinen indeholder et inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1 med porcint circovirus type 2 ORF2-protein.
VaccinationsprogramÉn injektion fra 3-ugers alderen.
BrugsvejledningIntramuskulær anvendelse. Administrer én dosis på 2 ml til svin i nakken, bag øret. Rystes godt før administration og med mellemrum gennem hele vaccinationsforløbet. Det anbefales at bruge automatsprøjte. Vaccinationsudstyr skal bruges i henhold til producentens anvisninger. Vaccinen skal administreres aseptisk. Der kan forekomme en lille sort aflejring under opbevaring, og emulsionen kan skilles i to adskilte faser. Når beholderen rystes, forsvinder den sorte aflejring, og emulsionen bliver homogen igen.
DoseringSvin: 2 ml pr. gris.
TilbageholdelsestidSvin: 0 døgn.
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2°C-8°C). Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedOpbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 18 måneder. Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: Anvendes straks.
BemærkningMå ikke blandes med andre lægemidler til dyr.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28134 445657 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Vaccinen stimulerer aktiv immunitet mod PCV2 hos grise.
Indikationer
Aktiv immunisering af svin i alderen 3 uger og opefter mod porcint circovirus type 2 (PCV2) til reduktion af virusmængden i blod og lymfevæv og spredning via fæces forårsaget af infektion med PCV2. Indtræden af immunitet: Fra 3 uger efter vaccination. Varighed af immunitet: 23 uger efter vaccination.
Bivirkninger
En forbigående stigning i kropstemperaturen (i gennemsnit 1°C) er meget almindeligt i løbet af de første 24 timer efter vaccination. Hos enkelte svin kan det være almindeligt, at temperaturen stiger mere end 2°C i forhold til temperaturen før behandlingen. Dette forsvinder spontant inden for 48 timer uden behandling. Der kan forekomme umiddelbare, lette overfølsomhedslignende reaktioner efter vaccinationen, som medfører forbigående kliniske tegn såsom opkastning, diarré eller depression. Hyppigheden heraf er "ualmindelige". Disse kliniske tegn forsvinder normalt af sig selv uden behandling. Der kan i meget sjældne tilfælde opstå anafylaksi. I tilfælde af sådanne reaktioner anbefales det at iværksætte passende behandling. Lokale vævsreaktioner i form af hævelse på injektionsstedet, der kan være forbundet med lokal varme, rødme og smerte ved berøring, er meget almindelige og kan vare op til to dage (baseret på laboratorieundersøgelser af sikkerheden). Området med lokale vævsreaktioner er normalt under 2 cm i diameter. I et laboratoriestudie viste en undersøgelse af injektionsstedet (under en obduktion) 4 uger efter administration af en enkeltdosis af vaccinen en let inflammatorisk reaktion, hvilket kunne ses ved manglende vævsnekrose og kun let fibrose.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Drægtighed og laktation: Lægemidlets sikkerhed under drægtighed eller laktation er ikke fastlagt. Må ikke anvendes under drægtighed og laktation. Fertilitet: Der foreligger ingen oplysninger om sikkerheden af denne vaccine hos avlsorner. Må ikke anvendes til avlsorner.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org