DIAZEDOR VET.

Diazepam
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Diazepam er et sedativt og krampestillende middel fra benzodiazepinfamilien.
Injektionsvæske, opløsning (5 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: 5,0 mg diazepam (aktivt stof).
BrugsvejledningUdelukkende til administration ved langsom, intravenøs injektion.
DoseringHund og kat: Korttidsbehandling af konvulsive forstyrrelser: 0,5-1,0 ml/5 kg lgv. (sv.t. 0,5-1,0 mg/kg lgv.). Administreres som bolus og gentages op til tre gange efter mindst 10 minutter hver gang. Korttidsbehandling af skeletmuskelspasmer: 0,5-2,0 ml/5 kg lgv. (sv.t. 0,5-2,0 mg/kg lgv.). Som del af sedationsprotokol: 0,2-0,6 ml/5 kg lgv. (sv.t. 0,2-0,6 mg/kg lgv.). Som del af præanæstesiprotokol: 0,1-0,2 ml/5 kg lgv. (sv.t. 0,1-0,2 mg/kg lgv.).
OpbevaringOpbevar ampullerne i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning af den indre emballage: Bruges straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28283 157668 10 x 2 ml 316,90  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Diazepam binder til benzodiazepinbindingsdomænet på GABAA-receptorer og øger den inhibitoriske virkning af GABA. Denne mekanisme frembringer sedative, angstdæmpende, myorelakserende og antikonvulsive virkninger.
Indikationer
Til korttidsbehandling af konvulsive forstyrrelser og skeletmuskelspasmer af central og perifer oprindelse. Som del af en præanæstesi- eller sedationsprotokol.
Bivirkninger
Hurtig intravenøs administration kan forårsage hypotension, hjerteforstyrrelser og tromboflebitis. I sjældne tilfælde, overvejende hos små hunderacer, kan der observeres paradoksale reaktioner (som ekscitation, aggression eller hæmningsreducerende virkning). I meget sjældne tilfælde kan anvendelse af diazepam hos katte forårsage akut levernekrose og leversvigt. Andre rapporterede bivirkninger indbefatter øget appetit (overvejende hos katte), ataksi, desorientering, ændringer i mental aktivitet og adfærd.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne. Bør ikke anvendes i tilfælde af alvorlig leversygdom.
Interaktioner
Diazepam er et CNS-depressivum, som kan forstærke virkningen af andre CNS-depressiva såsom barbiturater, beroligende midler, narkotika eller antidepressiva. Diazepam kan øge virkningen af digoxin. Cimetidin, erythromycin, azolstoffer (såsom itraconazol eller ketoconazol), valproesyre og propanol kan forsinke metabolismen af diazepam. Dexamethason kan reducere virkningen af diazepam.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Hvis lægemidlet anvendes til lakterende hunner, skal hvalpene/killingerne overvåges nøje for uønskede somnolens/sedative virkninger, som kan forstyrre evnen til at die.
Cave
Kun til intravenøs anvendelse. Lægemidlet skal anvendes med forsigtighed hos dyr med lever- eller nyresygdom og hos svækkede, dehydrerede, anæmiske, overvægtige eller geriatriske dyr. Lægemidlet skal anvendes med forsigtighed hos dyr i shock eller koma eller med signifikant respirationsdepression. Lægemidlet skal anvendes med forsigtighed hos dyr, der lider af af glaukom. Anvendelse af diazepam som det eneste lægemiddel bør undgås hos potentielt aggressive dyr. Dette lægemiddel er et CNS-depressivum. Undgå uforsætlig selvinjektion. Kør ikke bil, da sedation kan forekomme. Lægemidlet kan forårsage hud- og øjenirritation. Diazepam kan være skadeligt for fosteret og det ufødte barn. Derfor bør kvinder i den fertile alder og ammende mødre ikke håndtere dette lægemiddel.
Bemærkning
Det er mindre sandsynligt, at diazepam alene er effektivt som et sedativ, når det anvendes til ophidsede dyr.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org