GALLIPRANT

Grapiprant
ELANCO Denmark ApS
 

Præsentation

Grapiprant er et non-steroidt, non-cyclooxygenasehæmmende antiinflammatorisk middel i piprant-klassen. Grapiprant er en selektiv antagonist for EP4-receptoren, som er vigtig for mediering af smerter og inflammation.
Tabletter (20 mg)
DeklarationGrapiprant 20 mg. Tabletterne er tilsat svineleveraroma.
BrugsvejledningAdministreres på tom mave og mindst én time før det næste måltid én gang dagligt.
DoseringHund: 2 mg/kg lgv. ½ tablet til hunde mellem 3,6 og 6,8 kg. 1 tablet til hunde mellem 6,9 og 13,6 kg.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30ºC. Halve tabletter skal opbevares i beholderen.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed3 år. Opbevaringstid efter åbning af indre emballage: 3 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28241 581282 1 x 30 tabl. 181,91  
Tabletter (60 mg)
DeklarationGrapiprant 60 mg. Tabletterne er tilsat svineleveraroma.
BrugsvejledningAdministreres på tom mave og mindst én time før det næste måltid én gang dagligt.
DoseringHund: 2 mg/kg lgv. ½ tablet til hunde mellem 13,7 og 20,4 kg. 1 tablet til hunde mellem 20,5 og 34 kg.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30ºC. Halve tabletter skal opbevares i beholderen.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed3 år. Opbevaringstid efter åbning af indre emballage: 3 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28240 123094 1 x 30 tabl. 325,39  
Tabletter (100 mg)
DeklarationGrapiprant 100 mg. Tabletterne er tilsat svineleveraroma.
BrugsvejledningAdministreres på tom mave og mindst én time før det næste måltid én gang dagligt.
DoseringHund: 2 mg/kg lgv. 1 tablet til hunde mellem 34,1 og 68 kg. 2 tabletter til hunde mellem 68,1 og 100 kg.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30ºC.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed3 år. Opbevaringstid efter åbning af indre emballage: 3 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28239 495590 1 x 30 tabl. 515,35  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Grapiprant er en selektiv antagonist for EP4-receptoren, en nøgle-prostaglandin E2-receptor, der overvejende medierer prostaglandin E2‐fremkaldt nociception. De specifikke virkninger af bindingen af prostaglandin E2 til EP4-receptoren inkluderer vasodilation, øget vaskulær permeabilitet, angiogenese og produktion af proinflammatoriske mediatorer. EP4-receptoren er vigtig for mediering af smerter og inflammation, da den er den primære mediator af den prostaglandin E2-fremkaldte sensibilisering af sensoriske neuroner og prostaglandin E2-fremkaldt inflammation.
Indikationer
Behandling af smerter forbundet med mild til moderat osteoarthritis hos hunde.
Bivirkninger
Følgende milde og sædvanligvis forbigående bivirkninger er observeret i kliniske studier: Opkastning, blød formet afføring, diarré og manglende appetit. Forekomsten af opkastning var meget almindelig, hvorimod forekomsten af blød formet afføring, diarré og manglende appetit var almindelig. I meget sjældne tilfælde er der rapporteret hæmatemese eller hæmoragisk diarré efter klinisk anvendelse efter markedsføring i USA.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til drægtige eller lakterende dyr eller avlsdyr.
Interaktioner
Tidligere behandling med andre antiinflammatoriske stoffer kan muligvis medføre yderligere bivirkninger eller en forøget sværhedsgrad af eventuelle bivirkninger. Derfor bør der være en behandlingsfri periode for sådanne veterinærlægemidler før start på behandling med dette veterinærlægemiddel. Den behandlingsfri periode skal tage højde for de farmakokinetiske egenskaber ved de tidligere anvendte præparater. Samtidig anvendelse af proteinbundne veterinærlægemidler med grapiprant er ikke blevet undersøgt. Almindeligt anvendte proteinbundne veterinærlægemidler omfatter hjerterelaterede, antikonvulsive og adfærdsregulerende lægemidler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må ikke anvendes til drægtige eller lakterende dyr eller avlsdyr, da sikkerheden ved grapiprant ikke er blevet fastlagt under drægtighed og laktation eller hos hunde, der anvendes til avl.
Bemærkning
Sikkerheden af Galliprant er ikke blevet fastlagt hos hunde under 9 måneder eller som vejer mindre end 3,6 kg. Anvendes med forsigtighed til hunde, der lider af præeksisterende dysfunktioner af lever, det kardiovaskulære system eller af sygdom i mave-tarmkanalen. Anvendelse sammen med andre antiinflammatoriske midler er ikke blevet undersøgt og bør undgås. Et klinisk respons på behandling ses sædvanligvis inden for 7 dage. Hvis der ikke ses nogen klinisk forbedring efter 14 dage, bør behandling med Galliprant afbrydes, og andre behandlingsmuligheder bør undersøges i samråd med dyrlægen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org