UBROSEAL VET.

Bismuthsubnitrat, tung 2,6 g
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
 

Præsentation

Intramammær suspension indeholdende bismuthsubnitrat til forebyggelse af nye intramammære infektioner gennem hele goldperioden.
Intramammær suspension (2,6 g)
DeklarationBismuthsubnitrat, tung 2,6 g pr. sprøjte à 4 g.
BrugsvejledningKun til intramammær anvendelse. Indholdet af én sprøjte indgives i hver mælkekirtel umiddelbart efter den sidste malkning i laktationsperioden (ved goldning). Massér ikke patten eller yveret efter indgivelse af produktet. Der skal udvises forsigtighed med ikke at indføre patogener i patten for at reducere risikoen for yverbetændelse efter indgivelsen. Det er vigtigt, at patten rengøres grundigt og desinficeres med hospitalssprit eller alkoholvædede servietter. Patterne skal aftørres, indtil servietterne ikke længere er synligt snavsede. Lad patterne tørre inden indgivelse. Indgives aseptisk og med forsigtighed for at undgå kontamination af sprøjtespidsen. Det anbefales at anvende velegnet pattebadevand eller -spray efter indgivelsen. Under kolde forhold kan produktet opvarmes til rumtemperatur i et varmt miljø for at gøre det nemmere at indsprøjte.
DoseringKvæg: 1 sprøjte (4 g) pr. kirtel.
TilbageholdelsestidKvæg: Slagtning 0 dage, mælk 0 timer.
OpbevaringOpbevares ved temperaturer under 25°C.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed24 måneder.
BivirkningIngen kendte.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28256 062537 120 x 1 spr.  
28257 389109 20 x 1 spr.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Farmakodynamiske egenskaber: Indgivelse af produktet i hver mælkekirtel giver en fysisk barriere mod indtrængen af bakterier, hvorved hyppigheden af nye intramammære infektioner i goldperioden reduceres. Farmakokinetiske egenskaber: Bismuthsubnitrat absorberes ikke i mælkekirtlen men ligger som en forsegling i patten, indtil den bliver fjernet fysisk (påvist hos køer med en goldperiode på op til 100 dage).
Indikationer
Forebyggelse af nye intramammære infektioner gennem hele goldperioden. Hos køer, der forventes at være fri for subklinisk yverbetændelse, kan produktet anvendes alene til forebyggelse af yverbetændelse hos goldkøer. Udvælgelsen af køer, der skal behandles med produktet, bør baseres på veterinærfaglig klinisk vurdering. Udvælgelseskriterierne kan baseres på tidligere forekomst af yverbetændelse eller forhøjet celletal hos den enkelte ko eller som følge af anerkendte tests til påvisning af subklinisk yverbetændelse eller bakteriologisk undersøgelse.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til lakterende køer. Bør ikke anvendes som eneste behandling til køer med subklinisk yverbetændelse på goldningstidspunktet. Bør ikke anvendes til køer med klinisk yverbetændelse på goldningstidspunktet. Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte.
Drægtighed, diegivning og laktation
Drægtighed: Kan anvendes under drægtighed. I forbindelse med kælvning kan forseglingen indtages af kalven. Indtagelse af produktet er sikkert for kalven og giver ingen bivirkninger. Laktation: Dette produkt er kontraindiceret under laktation. Hvis produktet ved en fejltagelse administreres til en lakterende ko, kan der eventuelt ses en lille (op til tofoldig) forbigående stigning i celletallet. I disse tilfælde malkes forseglingen ud manuelt, og yderligere forholdsregler er ikke nødvendige.
Cave
Hvis der opstår klinisk yverbetændelse i en forseglet mælkekirtel, bør den berørte kirtel udmalkes manuelt, inden der iværksættes passende antibiotikabehandling. Sprøjten må kun anvendes én gang. Det er vigtigt at anvende en fuldstændigt aseptisk teknik i forbindelse med indgivelse af produktet , da det ikke har nogen antimikrobiel virkning. Der bør ikke administreres andre intramammære produkter efter administration af dette produkt. Hos køer, som kan have subklinisk yverbetændelse, kan produktet anvendes efter administration af en passende antibiotikabehandling til goldkøer i den inficerede mælkekirtel.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org