HALAGON®

Halofuginonlaktat
proVET Nordic ApS
 

Præsentation

Antiprotozomiddel til oral anvendelse.
Oral opløsning (0,5 mg/ml)
DeklarationHalofuginon 0,5 mg/ml.
BrugsvejledningTil oral anvendelse på nyfødte kalve efter fodring: Forebyggelse af diarré forårsaget af diagnosticeret C. parvum-infektion i besætninger, der har haft cryptosporidiosis. Administration skal starte i de første 24 til 48 timer efter fødslen eller diarré begyndt. Reduktion af diarré forårsaget af diagnosticeret C. parvum-infektion. Administrationen skal starte inden for 24 timer efter starten af diarréen. I begge tilfælde er det vist, at oocyst-udskillelsen reduceres. Behandlingen bør foretages på samme tidspunkt hver dag. Når første kalv er behandlet, skal alle kommende nyfødte kalve behandles på systematisk vis, så længe risikoen for diarré forårsaget af C. parvum foreligger.
DoseringKalve: 0,1 mg/kg lgv. 1 x daglig i 7 dage sv.t. 4 ml oral opl. pr. 20 kg kalv i 7 dage.
TilbageholdelsestidKvæg: Kød og indmad: 13 dage.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed3 år. Efter anbrud: 6 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28243 379742 1 x 490 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Halofuginonlaktat har en cryptosporidiostatisk effekt på C.parvum. Det er hovedsagelig aktivt på parasittens frie stadier (sporozoit, merozoit).
Indikationer
Nyfødte kalve: Forebyggelse af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum-infektion i besætninger, der har haft cryptosporidiosis. Administration skal starte i de første 24 til 48 timer efter fødslen. Endvidere reduktion af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum-infektion. Administrationen skal starte inden for 24 timer efter starten af diarréen.
Bivirkninger
I meget sjældne tilfælde er der set en øgning af graden af diarré hos behandlede dyr.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes på tom mave. Må ikke bruges i tilfælde af diarré, som er begyndt mere end 24 timer tidligere, eller til svage dyr.
Drægtighed, diegivning og laktation
Ikke relevant.
Cave
Da symptomer på forgiftning kan opstå efter 2 gange terapeutisk dosering, er det nødvendigt nøje at overholde den anbefalede dosering. Symptomer på forgiftning er: diarré, synligt blod i afføringen, nedsat mælkeindtag, dehydrering, apati og nedstemthed. I tilfælde af tegn på overdosering stoppes behandlingen straks.
Bemærkning
Gentagen kontakt med produktet kan medføre hudallergier. Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Brug beskyttelseshandsker ved håndtering af præparatet. I tilfælde af hud- og øjenkontakt skylles det berørte område grundigt med rent vand. Hvis øjenirritation vedvarer, søges læge. Vask hænder efter brug.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org