DOXYBACTIN VET.

Doxycyclin
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Tabletter til hund og kat med dobbelt delekærv indeholdende doxycyclin. Alle styrker kan let deles i to eller fire lige store dele.
Tabletter med dobbelt delekærv (50 mg)
Deklaration50 mg doxycyclin som doxycyclinhyclat.
BrugsvejledningTabletterne gives sammen med foder. De fleste rutinemæssige tilfælde forventes at respondere efter 5 til 7 dages behandling. Behandlingen skal fortsætte 2 til 3 dage efter aktuelle infektioner er kureret klinisk. I kroniske eller refraktære tilfælde kan det være nødvendigt med et længere behandlingsforløb, op til 14 dage. Hos hunde med interstitiel nefritis på grund af leptospirose, anbefales en 14 dages behandling. Hos katte med C. felis-infektioner anbefales det, at behandlingen administreres i 28 dage for at sikre, at organismen er elimineret. For at sikre en korrekt dosering, skal legemsvægten bestemmes så akkurat som muligt, for at undgå underdosering.
DoseringHunde og katte: 10 mg doxycyclin pr. kg lgv. en gang dagligt. Behandlingslængde: Se under brugsvejledning.
OpbevaringMå ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 30 måneder. Delte tabletter: 3 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28185 045274 1 x 10 tabl. 98,70  
Tabletter med dobbelt delekærv (200 mg)
Deklaration200 mg doxycyclin som doxycyclinhyclat.
BrugsvejledningTabletterne gives sammen med foder. Behandlingen skal fortsætte 2 til 3 dage efter aktuelle infektioner er kureret klinisk. I kroniske eller refraktære tilfælde kan det være nødvendigt med et længere behandlingsforløb, op til 14 dage. Hos hunde med interstitiel nefritis på grund af leptospirose, anbefales en 14 dages behandling.
DoseringHund: 10 mg doxycyclin pr. kg lgv. en gang dagligt. Behandlingslængde: Se under brugsvejledning.
OpbevaringMå ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 30 måneder. Delte tabletter: 3 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28184 119679 1 x 10 tabl. 140,78  
Tabletter med dobbelt delekærv (400 mg)
Deklaration400 mg doxycyclin som doxycyclinhyclat.
BrugsvejledningSe vejledning ved 200 mg tabletter.
DoseringHund: 10 mg doxycyclin pr. kg lgv. en gang dagligt. Behandlingslængde: Se under brugsvejledning.
OpbevaringMå ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 30 måneder. Delte tabletter: 3 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28183 147627 1 x 10 tabl. 175,31  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Doxycyclin er et 2. generations doxycyclin som primært er bateriostatisk og hæmmer den bakterielle proteinsyntese ved at blokere bindingen af transfer-rna ved messenger-rna-ribosomkomplekset. Doxycyclin har en tidsafhængig koncentrationsforstærket virkning.
Indikationer
Behandling af de følgende sygdomme forårsaget af bakterier følsomme over for doxycyclin: Hunde: Rhinitis forårsaget af Bordetella bronchiseptica og Pasteurella spp. Bronkopneumoni forårsaget af Bordetella spp. og Pasteurella spp. Interstitiel nefritis forårsaget af Leptospira spp. Katte: Luftvejsinfektioner forårsaget af Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila felis og Pasteurella spp.
Bivirkninger
Mave-tarm-forstyrrelser, såsom opkastning, diarré og oesophagitis, er blevet rapporteret som bivirkninger efter behandling med doxycyclin. Hos meget unge dyr kan der forekomme misfarvning af tænderne, da der dannes et tetracyklin-calciumphosphatkompleks. Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner, fotosensitivitet og i sjældne tilfælde fotodermatitis efter eksponering over for intens dagslys. Det er kendt, at der kan forekomme en forsinkelse af skeletvæksten hos unge dyr (reversibelt, når behandlingen seponeres), ved anvendelsen af andre tetracykliner, og det kan forekomme efter administration af doxycyclin.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for tetracykliner eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Må ikke administreres sammen med baktericide antibiotika, såsom penicilliner og cefalosporiner. Orale absorberende midler og stoffer, der indeholder multivalente kationer, såsom antacida og jernsalte, må ikke anvendes 3 timer før til 3 timer efter administrationen af doxycyclin. Halveringstiden for doxycyclin nedsættes ved samtidig administration af antiepileptika, såsom phenobarbitaler og phenytoin.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Klassen af tetracykliner kan forsinke skeletudviklingen hos fosteret (helt reversibelt), og det kan forårsage misfarvning af mælketænder. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet.
Cave
Præparatet kan forårsage erosion i oesophagus og bør derfor administreres med forsigtighed til dyr med vomitus. For at nedsætte sandsynligheden for øsofageal irritation samt andre bivirkninger i mave-tarm-kanalen, skal præparatet administreres sammen med mad. Doxycyclin kan forårsage forhøjede leverenzymer og bør administreres med forsigtighed ved leversygdom. På grund af den sandsynlige variabilitet (tid, geografisk) i forekomsten af bakteriers resistens over for doxycyclin, anbefales bakteriologisk prøvetagning og følsomhedstests.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org