FILAVAC VHD K C+V


CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Inaktiveret vaccine til immunisering mod Rabbit Haemorrhagic Disease virus (RHDV). Vaccinen giver aktiv immunisering hos kaniner over for RHDV1 og RHDV2.
Injektionsvæske, rødlig, homogen suspension før og efter fortynding
Deklaration0,5 ml dosis af vaccinen til enkeltdosis præsentation eller 0,2 ml til 50-dosis præsentation indeholder: Kaninhæmoragisk sygdomsvirusstamme LP.SV.2012 (variantstamme 2010, RHDV2), inaktiveret min 1 BD90 %* Kaninhæmoragisk sygdomsvirusstamme IM507.SC.2011 (klassisk stamme, RHDV1), inaktiveret min 1 BD90 %* Adjuvans: Aluminiumhydroxid (A13+) 0 0,35 mg (*) Beskyttende dosis til mindst 90 % af de vaccinerede dyr.
VaccinationsprogramVaccination fra 10. uge. Revaccination årligt.
BrugsvejledningEn dosis à 0,5 ml s.c. til hver kanin. Fortynding af vaccinen til enkelt-dosis og 50-dosis præsentation: Sædvanlige aseptiske forhold skal gøres gældende. Opsug solvensen i en steril sprøjte med en steril nål, og injicér solvensen i hætteglasset med vaccinen. For 50-dosis præsentation gælder følgende: Ryst forsigtigt før og lejlighedsvis under administration for at opretholde en homogen supspension.
DoseringKanin: En dosis á 0,5 ml s.c pr. kanin. En dosis à 0,5 ml s.c til hver kanin.
TilbageholdelsestidKanin: 0 dage.
OpbevaringOpbevares og transporteres koldt (2-8°C). Beskyttet mod lys. Må ikke fryses.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 14 måneder. Efter blanding med solvens: 2 timer.
BemærkningVaccinér kun raske kaniner.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28246 412326 1 x 50 ds.  
28247 401969 5 x 1 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Immuniteten indtræder 1 uge efter vaccination og holder i 1 år. Ingen oplysninger om brugen af vaccinen til seropositive dyr, herunder dyr med maternelle antistoffer. Hvis der forevntes et højt niveau af antistoffer, skal vaccinen justeres i overensstemmelse hermed. Effekten af vaccinen til dyr < 10 uger er ikke påvist.
Indikationer
Aktiv immunisering af kaniner fra 10 ugers alderen for at reducere dødeligheden på grund af kaninhæmoragisk sygdom forårsaget af RHDV1 og RHDV2.
Bivirkninger
Meget almindelig: Der kan observeres en midlertidig stigning i kropstemperaturen på op til 1,6°C en dag efter vaccination. Immunisering efterfølges af en begrænset lokal reaktion (subkutan knude på op til 10 mm i diameter i dobbelt dosis studiet), der kan være palpabel i mindst 52 dage og forsvinder uden behandling.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af det immunologiske veterinærlægemiddel sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende det immunologiske veterinærlægemiddel umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Fertilitet: Vaccinens indflydelse på kaniners fertilitet er ikke undersøgt. Drægtighed: Kan anvendes til drægtige og diegivende kaniner i forbindelse med udbrud af VHD. Feltstudie viser ingen tegn på abort efter indgivelse af vaccinen, men anvendelse er altid en dyrlægefaglig vurdering.
Cave
Vaccinér kun raske kaniner. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org