BAYCOX® IRON

Toltrazuril, jern (III) (gleptoferron)
Bayer Animal Health
 

Præsentation

Gleptoferron og toltrazuril, injektionsprodukt, til forebyggelse af jernmangel og kliniske symptomer på coccidiose hos pattegrise.
Injektionsvæske, suspension (36 mg/ml + 182 mg/ml)
DeklarationHver ml indeholder: Aktive stoffer: Toltrazuril 36,4 mg; jern (III) 182 mg (som gleptoferron 484,7 mg).
BrugsvejledningIntramuskulær anvendelse. Omrystes omhyggeligt inden brug. Hver pattegris bør injiceres med en 21 G kanyle. Det foretrukne injektionssted er nakkeområdet. Hætteglassets gummiprop kan sikkert gennembrydes op til 30 gange.
DoseringPattegrise: Den anbefalede dosis er 0.55 ml/kg pattegris, sv.t. 20 mg toltrazuril og 100 mg jern (som gleptoferron-kompleks)/kg lgv. Gives som en enkelt intramuskulær injektion bag øret 48 til 72 timer efter fødsel.
TilbageholdelsestidSvin: I.m.: 53 dage.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28265 467474 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Toltrazuril er et triazinon-derivat og antiprotozo-middel. Det har coccidiocidal virkning på alle intracellulære udviklingsstadier af slægten Cystoisospora, dvs. merogoni (ukønnet reproduktionsfase) og gamogoni (kønnet reproduktionsfase). Jern er et essentielt mikronæringsstof. Det har en central rolle i transporten af ilt via hæmoglobin og myoglobin, og er af stor betydning i enzymer, som cytochromer, katalaser og peroxidaser.
Indikationer
Til samtidig forebyggelse af jernmangelanæmi og kliniske symptomer på coccidiose (diarré) hos nyfødte pattegrise i besætninger med en verificeret diagnose på coccidiose forårsaget af Cystoisospora suis.
Bivirkninger
En forbigående misfarvning af vævet og/eller en let hævelse kan forekomme på injektionsstedet. I sjældne tilfælde kan overfølsomhedsreaktioner forekomme. I sjældne tilfælde er der rapporteret dødsfald blandt pattegrise efter parenteral injektion med jern. Disse dødsfald er blevet associeret med genetiske faktorer eller E-vitaminmangel og/eller selenmangel. Der er rapporteret dødsfald hos pattegrise, som er blevet sammenkædet med øget modtagelighed for infektioner grundet midlertidig blokering af det reticuloendotheliale system.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til pattegrise, der mistænkes at have E-vitamin- og/eller selen-mangel.
Interaktioner
Ingen kendte
Drægtighed, diegivning og laktation
Ikke relevant.
Æglægning
Ikke relevant.
Cave
Særlige forholdsregler: Det anbefales at administrere produktet til alle pattegrise i et kuld. Produktet må ikke administreres mere end én gang. Det er ikke anbefalet at benytte lægemidlet til pattegrise som vejer under 0,9 kg, da produktets effekt og sikkerhed ikke er undersøgt i så små pattegrise. Nyfødte pattegrise kan opleve kliniske tegn svarende til dem som skyldes coccidiose (såsom diarré) af flere årsager (fx andre patogener, stress). Hvis der observeres kliniske tegn i to uger efter administation af produktet, bør den ansvarlige dyrlæge informeres. Produktet bør administreres til alle dyr før forventet udbrud af kliniske tegn, dvs. i den præpatente periode. Personer med kendt overfølsomhed over for jern (som gleptoferron-kompleks) bør undgå kontakt med lægemidlet. Selvinjektion kan forårsage bivirkninger. I tilfælde af selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Produktet kan være skadeligt for det ufødte barn. Gravide kvinder og kvinder, som ønsker at blive gravide, bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet, især utilsigtet selvinjektion.
Bemærkning
Vask hænder efter brug.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org