REVOZYN RTU

Penethamathydroiodid
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Benzylpenicillinester til intramuskulær behandling af subklinisk og klinisk mastitis hos malkekøer.
Injektionspræparat (400 mg/ml)
Deklaration400 mg penethamathydriodid/ml.
BrugsvejledningRyst grundigt inden brug. Kun til intramuskulær brug. Administres i skiftevis venstre og højre side af halsmuskulaturen.
DoseringKvæg: 10-15 mg penethamathydroiodid pr. kg kropsvægt pr. dag, én gang dagligt i 3 på hinanden følgende dage, svarende til 2,5-3,75 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag, én gang dagligt i 3 på hinanden følgende dage. Det anbefalede maximale volumen på et enkelt injektionssted er 20 ml.
TilbageholdelsestidKvæg: I.m.: Slagtning: 10 dage. Mælk: 4 dage.
OpbevaringOpbevares ved temperaturer under 30 °C i stående flaske.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedIntakt flaske i emballagen: 2 år. Efter anbrud af hætteglas: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28250 568308 1 x 50 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Penethamat tilhører gruppen af betalaktamer, som er bactericide. Den bactericide effekt udøves ved påvirkning af cellevægssyntesen. Penethamat er aktivt overfor penicillinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive bakterier. Resistens ses hos betalaktamaseproducerende organismer. Penethamat har svage basiske egenskaber (pKa=8,5) til forskel fra de almindelige benzylpenicillinsalte (svage syrer) og er desuden mere lipofil. Dette medfører hurtig absorption og fordeling i organismen samt koncentrering i yver og luftveje. Penethamat hydrolyseres i vævet til benzylpenicillin.
Indikationer
Behandling af klinisk og subklinisk mastitis hos malkekøer, der skyldes stafylokokker og streptokokker, der er følsomme over for penicillin.
Bivirkninger
Symptomerne på bivirkninger strækker sig fra lette hudreaktioner, såsom urticaria og dermatitis til kraftige reaktioner, såsom anafylaktisk shock (sidstnævnte i færre end 1 ud af 10.000 behandlede dyr).
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til dyr, der vides at være overfølsomme over for penicilliner, cefalosporiner og/eller nogen af hjælpestofferne. Må ikke gives intravenøst. Må ikke gives til dyr med nyresygdom, inklusive anuri eller oliguri.
Interaktioner
Produktet bør ikke administreres med antibiotika, der har en bakteriostatisk virkningsmåde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed og laktation.
Cave
Anvendelse af lægemidlet skal baseres på følsomhedstestning af bakterier isoleret fra koen. Er dette ikke muligt skal behandlingen baseres på lokal (regional, besætningsniveau) epidemiologisk information om målbakteriernes følsomhed. Giv ikke kalvene mælk fra køer der er behandlet med lægemidlet, da det kan selektere antibiotikaresistente bakterier i kalvenes tarmsystem.
Bemærkning
Penicilliner og cefalosporiner kan medføre overfølsomhed (allergi) efter injektion, inhalation, indtagelse eller hudkontakt. Overfølsomhed over for penicilliner kan lede til krydsreaktioner med cefalosporiner og vice versa. Allergiske reaktioner over for disse substanser kan fra tid til anden være alvorlige.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org