MEPIBLOCK VET.

Mepivacainhydrochlorid
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Mepivacain er et potent lokalanæstetikum af amidtypen.
Injektionsvæske, opløsning (20 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: 20 mg mepivacainhydrochlorid (svarende til 17,42 mg mepivacain)
BrugsvejledningAlle aseptiske forholdsregler skal overholdes ved injektion af produktet. Doseringen bør holdes på den laveste dosis, som er nødvendig, for at frembringe den ønskede effekt. Virkningen varer cirka 1 time. Det anbefales at barbere og desinficere huden grundigt før intraartikulær eller epidural indgivelse.
DoseringHeste: Epidural anæstesi: 0,2 til 0,25 mg/kg (1,0 til 1,25 ml/100 kg), op til en maksimal dosis på 10 ml/hest, alt efter den påkrævede dybde og omfang af anæstesien. Intraartikulær anæstesi: 3 til 30 ml afhængigt af ledstørrelsen.
TilbageholdelsestidHeste: Slagtning: 2 dage.
Mælk: 2 dage.
OpbevaringMå ikke nedfryses.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed5 år. Efter første åbning af den indre emballage: Anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28249 409513 6 x 10 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Mepivacainhydrochlorid er et potent lokalanæstetikum med en hurtigt indsættende virkning. Mepivacains virkningsmekanisme forhindrer dannelse og overledning af nerveimpulsen. Overledningen blokeres ved at reducere eller forhindre den store, forbigående øgning i nervemembranens permeabilitet over for Na+, som produceres af en lille depolarisering. Denne virkning er resultatet af en direkte effekt på spændingsfølsomme Na+ kanaler. Mepivacain findes i både ladede og uladede former ved fysiologisk pH, mens det intracellulære miljø understøtter dannelsen af det aktive, ladede molekyle. Virkningen af mepivacain indsætter derfor hurtigt (2-4 minutter) med en gennemsnitsvarighed på cirka 1 time.
Indikationer
Mepivacain er indiceret til intraartikulær og epidural anæstesi hos heste.
Bivirkninger
I få tilfælde kan der opstå forbigående lokal hævelse af bløddele efter injektion af produktet. Brug af lokalanæstetika i høje doser kan forårsage systemisk toksicitet, der er kendetegnet ved påvirkning af CNS. Hvis der opstår systemisk toksicitet, som følge af utilsigtet intravaskulær injektion, bør det overvejes at indgive ilt til behandling af kardiorepiratorisk depression, og diazepam for at kontrollere kramper.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes i tilfælde ved kendt overfølsomhed over for lokalanæstetika, der tilhører amidgruppen. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Mepivacain bør anvendes med forsigtighed hos patienter, som får behandling med andre lokalanæstetika, der tilhører amidgruppen, da de toksiske virkninger er additive. Bør ikke blandes med andre lægemidler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Mepivacain krydser placenta. Der er ikke noget det tyder på, at mepivacain er forbundet med reproduktionstoksicitet eller har teratogene virkninger. Der er dog risiko for, at anæstetika i amidgruppen, såsom mepivacain, kan akkumuleres i hestefosteret, hvilket resulterer i neonatal depression og påvirker genoplivningsforsøg. Brug under drægtighed og til obstetrisk anæstesi bør derfor kun ske i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk forholdet.
Cave
Særlige forsigtighedsregler for dyret: Der skal udvises forsigtighed for at undgå intravaskulær injektion, derfor skal der udføres aspiration før og under injektionen. Mepivacains analgetiske virkning, når det anvendes i forbindelse med halthedsundersøgelse, begynder at aftage efter 45-60 minutter. Imidlertid kan der være nok analgesi til at påvirke hestens gang i over 2 timer. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Personer med kendt overfølsomhed over for mepivacain eller andre lokalanæstetika, der tilhører amidgruppen, bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet. Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænderne efter brug. Lægemidlet bør ikke håndteres af gravide kvinder.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org