GANUTIL

Menbuton
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Cholereticum og digestivum til kvæg, svin, hest, får og ged.
Injektionsvæske, opløsning (100 mg/ml)
DeklarationMenbuton 100 mg/ml.
BrugsvejledningKalv (op til 6 måneder), får, ged og svin: 1 ml/10 kg lgv. dybt i.m. eller langsomt i.v. (sv.t. 10 mg menbuton/kg). Kvæg: 1 ml/15-20 kg lgv. i.v. (sv.t. 5-7,5 mg menbuton/kg). Hest: 1 ml/ 20-40 kg lgv. langsomt i.v. (sv.t. 2,5-5 mg menbuton/kg). Kan om nødvendigt gentages en gang efter 24 timer.
DoseringKalv (op til 6 måneder), får, ged og svin: 1 ml/10 kg lgv. Gives dybt i.m. eller langsomt i.v.
Kvæg: 1 ml/ 15-20 kg lgv. i.v.
Hest: 1 ml/20-40 kg lgv. Gives langsomt i.v.
TilbageholdelsestidKvæg, svin, hest, får, ged: Slagtning: I.m., i.v.: 0 døgn, mælk: 0 døgn.
OpbevaringUnder 25°C.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28393 039411 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Indeholder menbuton (genabilsyre), der fungerer som et choleretikum, der øger galde- og pankreassekretion. Menbuton fremmer gennemløb og assimilering af føde og fungerer som et hepatisk afgiftningsmiddel.
Indikationer
Stimulering af lever- og fordøjelsesaktiviteten i tilfælde af fordøjelsesforstyrrelser og leverinsufficiens.
Bivirkninger
Administration i.v.: Der kan forekomme spytflåd, tåreflåd, rysten, spontan urinering og defækation. Administration i.m.: Der kan forekomme reaktion på injektionsstedet (ødem, blødning, nekrose). I meget sjælde tilfælde kan der forekomme anafylaktiske reaktioner, som skal behandles symptomatisk.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes ved overfølsomhed, til dyr med hjertesygdom eller i de sene drægtighedsstadier.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må ikke anvendes i sidste trimester, men må gerne anvendes til lakterende dyr.
Cave
Administration i.v. skal udføres langsomt (over mindst 1 minut) for at undgå bivirkninger. Det anbefales, at højst 20 ml injiceres i.m. på hvert administrationssted. Til heste tilrådes udelukkende langsom intravenøs administration. Undlad at spise, drikke eller ryge under håndtering af lægemidlet. I tilfælde af selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
Bemærkning
Må ikke blandes med opløsninger, der indeholder calcium, procainpenicillin eller B-vitamin.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org