EVANT


Hipra Nordic ApS
 

Præsentation

Vandbaseret vaccine mod coccidiose hos kyllinger indeholdende sporulerede oocyster stammende fra svækkede coccidielinjer. Suspension og solvens/adjuvans til oral spray.
Suspension og solvens til oral spray
DeklarationHver dosis på 0,007 ml ufortyndet vaccine indeholder følgende antal sporulerede oocyster, som stammer fra 5 svækkede coccidielinjer: Eimeria acervulia, stamme 003: 332 - 450, Eimeria maxima, stamme 013: 196 - 265, Eimeria mitis, stamme 006: 293 - 397, Eimeria praecox, stamme 007: 293 - 397 samt Eimeria tenella, stamme 004: 276 - 374. Indhold Hipramune T (solvens): Adjuvans: Montanide IMS. Hjælpestoffer: Brilliant Blue (E133), Red AC (E129), Vanilin.
VaccinationsprogramAdministrér 1 dosis af vaccinen (0,007 ml) pr. kylling fra 1. levedag. Alle kyllinger bør gives en dosis.
BrugsvejledningOral anvendelse. Vaccinen administreres via grov spray til kyllinger fra 1. levedag. Der anvendes en egnet sprayanordning: Afgivet volumen: 28 ml/100 kyllinger, dråbestørrelse: 200-250 µm og arbejdstryk: 1,5 til 3 bar.
Tilberedning af vaccinesuspension:
Doser Vand Vaccine Solvens I alt
1.000 223 ml 7 ml 50 ml 280 ml
5.000 1.115 ml 35 ml 250 ml 1.400 ml
10.000 2.230 ml 70 ml 500 ml 2.800 ml
Omryst hætteglasset med solvens (HIPRAMUNE T). Fortynd indholdet af hætteglasset med rent vand ved stuetemperatur i en egnet beholder. Omryst hætteglasset med vaccinen (EVANT) og fortynd indholdet i solvens- og vandopløsningen. Efter fortynding vil vaccinasuspensionen have en lilla farve. Hele den præparerede vaccineopløsning fyldes på beholderen på sprayanordningen. Hold suspensionen under kontinuerlig omrøring ved hjælp af en magnetisk omrører, mens vaccinen administreres. For at forbedre ensartetheden af vaccinationen holdes kyllingerne inde i transportkassen i mindst 1 time efter vaccinationen for at sikre, at de indtager alle vaccinedråberne. Derefter anbringes kyllingerne på strøelsen. Kyllingerne skal opdrættes på gulvet de første 3 uger efter vaccinationen. Vacciner kun raske kyllinger. For at reducere risikoen for smitte fra omgivelserne bør strøelsen fjernes og faciliteterne og materialet rengøres mellem hver produktionscyklus. Vask og desinficer hænder og udstyr efter brug.
DoseringKyllinger: 1 dosis sv.t. 0,007 ml pr kylling.
TilbageholdelsestidKyllinger: Ingen.
OpbevaringOpbevares og transporteres koldt (2-8°C). Må ikke fryses.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 10 måneder. Efter fortynding eller rekonstituering: 10 timer. Hipramune T (solvens): I salgspakning: 2 år.
BemærkningEfter administration af en alvorlig overdosis (10 gange) blev der med hyppigheden ”almindelig” observeret lette midlertidige kliniske tegn på coccidiose uden følger for det endelige produktionsresultat.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28267 433026 1 x 10000 ds.  
28268 516702 1 x 5000 ds.  
28269 488302 1 x 1000 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Efter oral administration sker en replikation af de svækkede vaccine-coccidier og dermed udvikles en god immunitet, ligesom der vil ske en boostet beskyttelse forårsaget af reinfektion med vaccineoocyster. Immuniteten udvikles i løbet af 14 dage efter vaccination og vedvarer 63 dage efter vaccinationen i et miljø, der tillader recirkulation af oocysterne.
Indikationer
Aktiv immunisering af kyllinger fra første levedag for reduktion af intestinale læsioner og antallet af oocyster i forbindelse med coccidiose forårsaget af Eimeria acervulia, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria praecox og Eimeria tenella, samt reduktion af kliniske tegn (diarré) i forbindelse med Eimeria acervulina, Eimeria maxima og Eimeria tenella.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Der må ikke anvendes andre anticoccidiale lægemidler eller andre stoffer med anticoccidial aktivitet via foder eller vand i mindst 3 uger efter vaccination af kyllingerne, da dette kan hindre en korrekt replikation af vaccine-oocysterne og derved udviklingen af en god immunitet. Desuden afhænger varigheden af immuniteten af at miljøet tillader recirkulation af oocysterne. Derfor bør en beslutning om at anvende anticoccidiale stoffer inden 3 uger efter vaccinationen tage højde for den potentielle negative indflydelse på varigheden af immuniteten.
Æglægning
Lægemidlets sikkered under æglægning er ikke fastlagt. Må ikke anvendes i æglægningsperioden eller til ynglefugle eller inden for 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.
Bemærkning
Vaccinen vil ikke beskytte andre arter end kyllinger mod coccidiose og er kun effektiv over for de angivne Eimeria-arter. Dette produkt er udelukkende beregnet til vaccination af kyllinger med kort levetid. Der foreligger ikke data vedrørende beskyttelse af langtlevende fjerkræ såsom æglæggende fjerkræ og avlsfjerkræ. Kun raske dyr må vaccineres.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org