NASYM


Hipra Nordic ApS
 

Præsentation

Levende, svækket vaccine mod Bovint Respiratorisk Syncytial Virus (BRSV) virus til intranasal og intramuskulær administration.
Vaccine
DeklarationPr dosis (2 ml): Lyofilisat: Aktivt stof: Levende, svækket bovint respiratorisk syncytial virus (BRSV), stamme Lym-56 104,7 - 6,5 CCID50. Solvens: Phosphatbufferopløsning.
VaccinationsprogramFølgende doser og administrationsmetoder bør anvendes: Kvæg, fra de er 9 dage gamle: Primær vaccination (intranasal brug): Sprøjt 1 ml i hvert næsebor (så den samlede indgivne mængde per dyr er 2 ml). Revaccination: Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml 2 måneder efter den primære vaccination, og derefter hver 6. måned efter den seneste revaccination. Kvæg, fra de er 10 uger gamle: Primær vaccination (intramuskulær injektion): Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml, efterfulgt af en yderligere intramuskulær injektion på 2 ml, givet 4 uger efter. Revaccination: En intramuskulær injektion på 2 ml gives 6 måneder efter afslutningen af det primære vaccinationsforløb og derefter hver 6. måned efter den sidste revaccination.
BrugsvejledningRekonstituér vaccinen med den passende mængde solvens ifølge nedenstående anvisning: Ved 5 doser skal der bruges 10 ml solvens. Ved 25 doser skal der bruges 50 ml solvens. 1. Træk det øverste af aluminiumslåget af hætteglasset med solvens og træk 10 ml op. 2. Injicer derefter 10 ml solvens ind i hætteglasset med lyofilisat (det frysetørrede pulver). 3. Omryst indtil det frysetørrede pulver er suspenderet. Hætteglasset med de 5 doser er nu klar til brug. 4. For hætteglasset med 25 doser: efter det frysetørrede pulver er suspenderet i 10 ml solvens, skal hele suspensionen trækkes op og injiceres i hætteglasset, der indeholder den resterende solvens (40 ml). 5. Omrystes grundigt før brug. Den rekonstituerede vaccine er en let gullig, homogen suspension. Undgå kontaminering under rekonstitution og brug. Anvend kun sterile kanyler og sprøjter til indgivelse. Til nasal brug sprøjtes den påkrævede mængde af vaccine i dyrets næsebor (1 ml i hvert næsebor) med en intranasal applikator (dråbestørrelse: 25-220 µm).
DoseringKvæg: Kvæg, fra de er 9 dage gamle: Primær vaccination (intranasal brug): Sprøjt 1 ml i hvert næsebor (så den samlede indgivne mængde er 2 ml). Revaccination: Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml 2 måneder efter den primære vaccination, og derefter hver 6. måned efter den seneste revaccination. Kvæg, fra de er 10 uger gamle: Primær vaccination (intramuskulær injektion): Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml, efterfulgt af en yderligere intramuskulær injektion på 2 ml, givet 4 uger efter.
Revaccination: En intramuskulær injektion på 2 ml gives 6 måneder efter afslutningen af det primære vaccinationsforløb og derefter hver 6. måned efter den sidste revaccination.
TilbageholdelsestidKvæg: Ingen
OpbevaringLyofilisat: Opbevares og transporteres nedkølet (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys. Solvens: Opbevares under 25°C. Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 15 måneder. Efter rekonstituering ifølge anvisning: Anvendes straks.
BivirkningDet er almindeligt at opleve lettere ændringer i afføringens konsistens efter vaccinationen. Som en ikke almindelig bivirkning kan ses, at kalve får en stigning i temperatur på mindst 1,7 °C to dage efter vaccinationen, som går over den følgende dag uden behandling.
BemærkningKun raske dyr bør vaccineres.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28507 096304 1 x 25 ds.  
28508 388393 1 x 5 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Vaccinen stimulerer aktiv immunitet hos kvæg mod Bovint Respiratorisk Syncytial Virus (BRSV), hvilket reducerer virusspredning og kliniske luftvejssymptomer forårsaget af infektion med BRSV. Indtræden af immunitet: 21 dage efter intranasal administration af 1 dosis. 21 dage efter den anden dosis i forløbet med to doser intramuskulære vaccinationer. Reduktion af respiratoriske kliniske symptomer er set 5 dage efter intranasal vaccination. Varighed af immunitet: 2 måneder efter intranasal vaccination. 6 måneder efter intramuskulær vaccination.
Indikationer
Aktiv immunisering af kvæg for at reducere virusspredning og kliniske luftvejssymptomer på grund af infektion med Bovint Respiratorisk Syncytial Virus (BRSV).
Bivirkninger
Det er almindeligt at opleve lettere ændringer i afføringens konsistens efter vaccinationen. Som en ikke almindelig bivirkning kan ses, at kalve får en stigning i temperatur på mindst 1,7 °C to dage efter vaccinationen, som går over den følgende dag uden behandling.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Kun raske dyr bør vaccineres.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt.
Cave
I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org