REPROCYC PARVOFLEX


Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
 

Præsentation

ReproCyc ParvoFLEX injektionsvæske, suspension til svin.
Injektionsvæske, suspension
DeklarationHver dosis (2 ml) indeholder: Aktivt stof: Porcin parvovirusstamme 27a VP2 subunit antigen ≥ 1.0 RP* *Relativ styrke (ELISA). Adjuvans: Carbomer 2 mg
VaccinationsprogramBasis vaccination: Svin, som ikke tidligere er vaccineret mod porcin parvovirus: To intramuskulære injektioner af én dosis med 3 ugers mellemrum. Anden dosis skal gives mindst 3 uger før løbning. Revaccination: Én intramuskulær injektion af én dosis anbefales mindst hver 6. måned, som en del af besætningens vaccinationsprogram. Blanding med ReproCyc PRRS EU: Det fulde indhold af ét hætteglas ReproCyc ParvoFLEX skal benyttes til at rekonstituere lyofilisatet af ét hætteglas ReproCyc PRRS EU. ReproCyc ParvoFLEX erstatter herved opløsningsmidlet for ReproCyc PRRS EU. Sørg for at lyofilisatet er fuldstændig rekonstitueret før brug. Administrer en enkelt dosis (2 ml) af blandingen intramuskulært.
BrugsvejledningOmrystes grundigt før brug. Undgå kontaminering ved brug.
DoseringSvin: 2 ml, i.m. injektion
TilbageholdelsestidSvin: 0 dage
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 8 timer. Opbevaringstid efter blanding med ReproCyc PRRS EU: 8 timer
BivirkningForbigående rødme eller hævelse (op til 4 cm) forårsaget af injektionsproceduren er meget almindelig. Lokale reaktioner fortager sig inden for to til fem dage uden behandling. En øgning af legemstemperaturen efter vaccination er almindelig og fortager sig spontant inden for 24 til 48 timer.
BemærkningDer foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at vaccinen kan blandes med ReproCyc PRRS EU og administreres på ét injektionssted.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28602 533561 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Beskytter afkom mod transplacental infektion forårsaget af porcin parvovirus.
Indikationer
Til aktiv immunisering af gylte og søer fra 5 måneders alderen for at beskytte afkom mod transplacental infektion forårsaget af porcin parvovirus. Indtræden af immunitet: Fra begyndelsen af drægtighedsperioden. Varighed af immunitet: 6 måneder.
Bivirkninger
Forbigående rødme eller hævelse (op til 4 cm) forårsaget af injektionsproceduren er meget almindelig. Lokale reaktioner fortager sig inden for to til fem dage uden behandling. En øgning af legemstemperaturen efter vaccination er almindelig og fortager sig spontant inden for 24 til 48 timer.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at vaccinen kan blandes med ReproCyc PRRS EU og administreres på ét injektionssted. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed og laktation.
Cave
Kun raske dyr må vaccineres.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org