PORCILIS® LAWSONIA VET.


MSD Animal Health
 

Præsentation

Vaccine og solvens med frysetørret inaktiveret Lawsonia intracellularis-bakterier.
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, emulsion
DeklarationHver dosis á 2 ml rekonstitueret vaccine indeholder inaktiveret Lawsonia intracellularis stamme SPAH-08, ≥ 5323 E, tyndtflydende mineralolie, 222,4 mg, og aluminium hydroxide, 2,0 mg.
VaccinationsprogramEn enkelt dosis á 2 ml rekonstitueret vaccine til grise fra 3 ugers alderen. Grisene vaccineres intramuskulært på halsen.
BrugsvejledningIntramuskulær anvendelse. Rekonstituér lyofilisatet i solvensen eller i Porcilis PCV M Hyo som beskrevet nedenfor: 50 doser Lyofilisat til 100 ml Solvens eller Porcilis PCV M Hyo eller 100 doser Lyofilisat til 200 ml Solvens eller Porcilis PCV M Hyo. For korrekt rekonstituering og anvendelse, følg proceduren nedenfor 1. Lad solvensen eller Porcillis PCV M Hyo opnå stuetemperatur og ryst grundigt før brug. 2. Tilfør 5-10 ml solvens eller Porcilis PCV M Hyo til lyofilisatet og bland kortvarigt. 3. Træk det rekonstituerede koncentrat op fra hætteglasset, og overfør det tilbage til hætteglasset med solvens eller Porcilis PCV M Hyo. Ryst kortvarigt for at blande. 4. Brug vaccinesuspensionen inden for 6 timer fra rekonstituering. Al vaccine, der er tilbage på dette tidspunkt, bør kasseres. Nålelængde og diameter skal tilpasses dyrets alder. Undgå kontaminering ved gentagne anbrud.
DoseringSvin: En dosis á 2 ml rekonstitueret vaccine intramuskulært på halsen.
TilbageholdelsestidSvin: 0 dage.
OpbevaringLyofilisat og solvens opbevares i køleskab (ved 2-8°C). Må ikke nedfryses og beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed3 år for lyofilisat i salgspakning. 2 år for solvens i salgspakning. 6 timer efter rekonstituering ifølge anvisning.
BemærkningLyofilisatet må ikke blandes med andre lægemidler til dyr undtaget den anbefalede "Solvens til Porcilis Lawsonia" eller Porcilis PCV M Hyo.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28511 038787 1 x 50 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Produktet stimulerer udviklingen af aktiv immunitet mod Lawsonia intracellularis hos grise.
Indikationer
Til aktiv immunisering af svin fra 3 ugers alderen til reduktion af diarre, fald i daglig tilvækst, læsioner i tarmen, bakterieudskillelse og dødelighed forårsaget af infektion med Lawsonia intracellularis. Indtræden af immunitet: 4 uger efter vaccination. Varighed af immunitet: 21 uger efter vaccination.
Bivirkninger
Stigning i kropstemperatuen er en meget almindelig bivirkning (gennemsnitlig ± 0,6 °C, hos enkelte svin op til 1,3°C). Dyrene vender tilbage til normaltemperatur i løbet af 1 dag efter vaccination. Lokale reaktioner på injektionsstedet i form af hævelse (< 5 cm i diameter) er almindeligt forekommende og forsvinder i løbet af 23 dage.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning hos grise fra 3-ugers alderen, som viser, at denne vaccine kan blandes med Porcilis PCV M Hyo. Specifik information om Porcilis PCV M Hyo bør søges i produktresumeet. Stigning i kropstemperatuen er en meget almindelig bivirkning (gennemsnitlig ± 1°C, hos enkelte svin op til 2,5°C). Dyrene vender tilbage til normaltemperatur i løbet af 1 dag efter vaccination. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.
Æglægning
Ikke relevant.
Cave
Til brugeren: Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående. Hvis du ved et uheld injiceres med dette veterinærlægemiddel, skal du søge omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde, og tag indlægssedlen med dig. Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal du søge lægehjælp igen. Til lægen: Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder, kan uforsætlig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves ØJEBLIKKELIG kirurgisk behandling, og der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig om fingerbløddele eller -sener.
Bemærkning
Kun raske dyr må vaccineres.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org