SPASMIPUR® VET.

Hyoscinbutylbromid
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Spasmolytisk middel til hest, kvæg, får og svin.
Injektionsvæske (20 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Hyoscinbutylbromid 20 mg/ml.
BrugsvejledningLangsom injektion anbefales både ved i.v. og i.m. administration. Ved behandling kan i.m. injektion i højeste dosis for den pågældende dyreart anvendes, hvis i.v. injektion ikke er muligt. Behandlingen kan om nødvendigt gentages efter 12 timer. Ved kliniske procedurer anvendes kun i.v. injektion. Administreres umiddelbart inden der er behov for effekt.
DoseringHest: 1-2 ml/100 kg lgv. (sv.t. 0,2-0,4 mg pr. kg lgv.) (i.v.). 1 ml/50 kg lgv. (sv.t. 0,4 mg/kg lgv.) (i.m.).
Kvæg: 1-2 ml/100 kg lgv. (sv.t. 0,2-0,4 mg pr. kg lgv.) (i.v.). 1 ml/50 kg lgv. (sv.t. 0,4 mg/kg lgv.) (i.m).
Svin: 1-2 ml/100 kg lgv. (sv.t. 0,2-0,4 mg pr. kg lgv.) (i.v.). 1 ml/50 kg lgv. (sv.t. 0,4 mg/kg lgv.) (i.m.).
Får: 1 ml/30 kg lgv. (sv.t. 0,7 mg pr. kg lgv.) (i.v., i.m.).
TilbageholdelsestidKvæg: I.v., i.m.: Slagtning 2 døgn, mælk 12 timer. Hest: I.v., i.m.: Slagtning 3 døgn, mælk 12 timer. Får: I.v., i.m.: Slagtning 18 døgn, mælk 12 timer. Svin: I.v., i.m.: Slagtning 9 døgn.
OpbevaringEfter anbrud: ikke over 25°C.
Udl. bestemmelseMå kun anvendes af dyrlægen personligt (FD bktg. nr. 482 af 29. maj 2007 § 17).
Holdbarhed30 måneder. Efter anbrud: 28 dage.
TilbageholdelseskommentarMå ikke anvendes til heste, som leverer mælk til konsum.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28657 171973 1 x 50 ml 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Hyoscinbutylbromids parasympatolytiske effekt hæmmer kontraktion af den glatte muskulatur i organer i bug- og bækkenhulen. På grund af dets kemiske struktur forventes det ikke at krydse blod-hjerne-barrieren, og frembringer derfor ikke sekundære virkninger i CNS.
Indikationer
Behandling af akutte spasmer i mave-tarmkanal (kolik) eller urinveje. Som hjælpemiddel ved klinisk procedure, hvor der er behov for reduceret peristaltisk aktivitet i mave-tarm-kanalen eller reducerede kontraktioner i urinvejene.
Bivirkninger
Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme takykardi. Hos heste kan veterinærlægemidlet forårsage kolik som følge af hæmmet tarmmotilitet.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af paralytisk ileus, mekanisk obstruktion eller hjerterytmeforstyrrelser. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for indholdstofferne. Bør ikke anvendes til heste med glaukom eller heste, der er under 6 uger gamle.
Interaktioner
Dette lægemiddel kan forstærke den takykardiske virkning af beta-adrenerge lægemidler og kan ændre virkningen af andre lægemidler, såsom digoxin. Virkningen af Spasmipur Vet. kan forstærkes ved samtidig brug af andre antikolinerge lægemidler. Administration sammen med andre antikolinerge eller parasympatolytiske lægemidler bør undgås.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratorieundersøgelser af mus har ikke afsløret teratogene virkninger. Der foreligger ingen oplysninger om anvendelse under drægtighed til de dyrearter, som lægemidlet er beregnet til. Der kan forekomme en påvirkning af den glatte muskulatur i fødselsvejene. Spasmipur Vet. kan som andre antikolinerge midler hæmme produktionen af mælk. På grund af dets lave fedtopløselighed er udskillelse af hyoscinbutylbromid i mælk meget lav. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit forholdet.
Cave
Heste bør overvåges nøje efter behandling. Behandling er i det væsentlige symptomatisk, og den tilgrundliggende forstyrrelse bør identificeres og håndteres. Ved overfølsomhed bør kontakt med lægemidlet undgås. Selvinjektion kan føre til hjerte- og kredsløbspåvirkninger og bør undgås. I tilfælde af selvinjektion: Søg læge og fremvis indlægssedlen eller etiketten. Lægemidlet kan forårsage hud- og øjenirritation, og kontakt bør derfor undgås. Ved hudkontakt vaskes med sæbe og vand. Ved øjenkontakt skylles øjnene straks med rigelige mængder vand. Ved vedvarende irritation af hud eller øjne: Søg læge.
Bemærkning
Parasympatomimetika, f.eks. physostigmin, anbefales som en modgift til hyoscinbutylbromid.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org