VERSICAN PLUS BB ORAL

Levende, hæmmet Bordetella bronchiseptica, stamme 92B 1,4 x 108 - ,5 x 109 CFU/dosis
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Levende vaccine til stimulering af aktiv immunitet over for Bordetella bronchiseptica hos hunde.
Injektionsvæske, suspension
DeklarationEn dosis à 1 ml indeholder: Lyofilisat. Levende, hæmmet Bordetella bronchiseptica, stamme 92B 1,4 x 108 - ,5 x 109 CFU*/dosis. * CFU: kolonidannende enheder.
VaccinationsprogramFørste vaccination: Vaccination med 1 dosis på 1 ml pr. hund fra 8-ugers alderen. Revaccination: 1 dosis årligt.
BrugsvejledningVaccinen skal administreres oralt til hunde fra 8-ugers alderen og ældre. Rekonstituer lyofilisat med solvens aseptisk. Det rekonstituerede produkt skal være en orange til gullig væske. Ryst produktet godt efter rekonstituering. Sug væsken op i sprøjten og tag nålen ud. Vaccinen skal derefter anvendes straks. Hundens hoved skal holdes med næsen op og munden åben. Sprøjt den fulde dosis på 1 ml ind i hundens kind (ved siden af tænderne og gummen).
DoseringHund: Oral anvendelse. Én dosis fra 8 ugers alderen.
TilbageholdelsestidHund: Ikke relevant.
OpbevaringOpbevares ved 2-8°C. Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år i salgspakning. Efter rekonstituering ifølge anvisning: Anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28729 100591 10 x 1 ds. 470,86  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Levende vaccine til stimulering af aktiv immunitet over for Bordetella bronchiseptica hos hunde. Fremstillet på levende, hæmmet Bordetella bronchiseptica, stamme 92B 1,4 x 108 - ,5 x 109 CFU/dosis
Indikationer
Til aktiv immunisering af hunde fra 8-ugers alderen eller derover for at nedsætte de kliniske tegn og udskillelse efter infektion med Bordetella bronchiseptica. Indtræden af immunitet: 3 uger. Varighed af immunitet: 12 måneder.
Bivirkninger
Der kan i sjældne tilfælde forekomme udflåd fra øjnene i svag grad efter vaccination. Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme let, forbigående diarre, opkastninger, udflåd fra næsen, let forbigående hoste eller letargi i op til 14 dage efter vaccinationen. Hvis et dyr udviser mere alvorlige respiratoriske tegn, kan der være behov passende behandling. Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i yderst sjældne tilfælde. Hvis en sådan reaktion forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Brug ikke immunosuppressive midler inden for den første måned efter vaccination med produktet. Undlad at administrere antibiotika de første 14 dage efter vaccinationen. Produktet har vist sig at være sikkert, hvis det gives samtidigt med vacciner af typen Versican Plus og Vanguard, der indeholder levende hundeparvovirus, adenovirus, distemper virus, parainfluenza virus samt inaktiv Leptospira og rabies. Effekten efter samtidig brug er ikke afprøvet. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Veterinærlægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Det anbefales derfor ikke at anvende lægemidlet til drægtige eller diegivende tæver.
Cave
Kun raske dyr bør vaccineres. Katte, der udsættes for vaccinestammen (f.eks. ved kontakt med vaccinerede hunde), kan udvise moderate kliniske tegn og kan f.eks. nyse eller have udflåd fra næse eller øjne.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org