GIVIX® VET

Clindamycin hydrochlorid
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Clindamycin, antibiotikum med moderat spektrum. Til oral anvendelse til hund og kat.
Oral opløsning (25 mg/ml)
DeklarationClindamycin 25 mg (svarende til 27,15 mg clindamycinhydrochlorid).
DoseringKat: Inficerede sår og abscesser: 11 mg/kg/dag - eller 5,5 mg/kg hver 12. time i 7-10 dage.
Hund: Inficerede sår og abscesser samt mundhule-/tandinfektioner: 11 mg/kg/dag - eller 5,5 mg/kg hver 12. time i 7-10 dage.
Knogleinfektion: 11 mg/kg hver 12. time i min. 28 dage.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30 °C.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28679 156966 1 x 20 ml 94,39  
Smagsat tyggetablet med delekærv (88 mg)
DeklarationClindamycin (som hydrochlorid) 88 mg.
BrugsvejledningTabletten kan deles i 4 lige store dele.
DoseringHund: Inficerede sår og abcesser samt mundhule-/tandinfektioner: 11 mg/kg/dag eller 5,5 mg/kg hver 12. time i 7-10 dage. Knogleinfektion: 11 mg/kg hver 12. time i min. 28 dage.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30 °C. Dele af tabletter bør opbevares i blisterpakningen. Opbevar blisterpakningen i den ydre karton.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Opbevaringstid for tabletdele efter første åbning af den indre emballage: 72 timer (eller 3 dage).
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28672 372152 1 x 10 tabl. 77,96  
28673 108599 1 x 120 tabl. 283,21  
Smagsat tyggetablet med delekærv (264 mg)
DeklarationClindamycin (som hydrochlorid) 264 mg.
BrugsvejledningTabletten deles i 4 lige store dele.
DoseringHund: Se dosering under Givix 88 mg tablet.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30 °C. Dele af tabletter bør opbevares i blisterpakningen. Opbevar blisterpakningen i den ydre karton.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Opbevaringstid for tabletdele efter første åbning af den indre emballage: 72 timer (eller 3 dage).
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28674 049523 1 x 12 tabl. 142,48  
28675 526952 1 x 120 tabl. 552,96  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Clindamycin er et semisyntetisk antibiotikum med bakteriostatisk effekt. Stoffet interfererer med proteinsyntesen i bakteriecellerne ved at forhindre aminosyrernes binding til ribosomerne, og derved forhindre dannelsen af peptidbindinger. Clindamycin har virkning over for aerobe grampositive kokker: Stafylococcus aureus og Stafylococcus pseudointermedius (penicillinase og ikke-penicillinase producerende stammer).
Indikationer
Oral opløsning, kat: Mod inficerede sår og abcesser forårsaget af clindamycinfølsomme Staphylococcus spp. og Streptococcus. spp. Oral opløsning, hund: Til behandling af inficerede sår, abcesser og infektioner i mundhule forårsaget af clindamycinfølsomme Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp. Fusobacterium necroforum og Clostridium perfringens, samt til behandling af knogleinfektion forårsaget af Staphylococcus aureus. Tyggetabletter: Hund: Til behandling af inficerede sår, abcesser og infektioner i mundhule forårsaget af clindamycinfølsomme Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp. Fusobacterium necroforum og Clostridium perfringens, samt til behandling af knogleinfektion forårsaget af Staphylococcus aureus.
Bivirkninger
Forekomst af opkast og diarré kan forekomme. Clindamycin kan fremme væksten af ikke-følsomme organismer, som Clostridia spp. og gærsvampe. Ved superinfektioner, bør passende foranstaltninger træffes, baseret på de kliniske observationer.
Kontraindikationer
Må ikke administreres til kaniner, hamstere, marsvin, chinchillaer, heste eller drøvtyggere, da indtagelse af clindamycin hos disse dyrearter kan forårsage alvorlige fordøjelsesforstyrrelser. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for den aktive substans eller et hvilket som helst af hjælpestofferne eller lincomycin.
Interaktioner
Clindamycin har neuromuskulær-blokerende egenskaber og bør derfor anvendes med forsigtighed hos dyr, der behandles med sådanne stoffer. Clindamycin bør ikke kombineres med kloramfenikol, erythromycin eller andre makrolider for at forebygge makrolid-induceret resistens over for clindamycin. Endvidere binder stofferne sig til 50S sub-enheden af ribosomet, og der kan udvikles antagonistiske effekter. Kombination af clindamycin og aminoglykosider kan evt øge risikoen for uønskede interaktioner (akut nyresvigt). Clindamycin nedsætter effekten af cyclosporin. Ved samtidig behandling med clindamycin og aminoglykosider (f.eks. gentamycin), kan risikoen for bivirkninger (akut nyresvigt) ikke udelukkes. Produkter, der indeholder aluminiumsalte og hydroxider, kaolin og aluminium-magnesium-silikat-kompleks kan reducere absorptionen af lincosamider fra mavetarmkanalen. Disse produkter bør administreres mindst 2 timer før clindamycin.
Drægtighed, diegivning og laktation
Veterinærlægemidlets sikkerhed hos drægtige tæver/hunkatte eller avlshanhunde/-katte er ikke undersøgt. Clindamycin passerer placenta og blod-mælk barrieren og kan derfor give diarre hos hvalpe og killinger, hvis moderdyret behandles. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk-forholdet. Brug af produktet anbefales ikke til nyfødte.
Cave
Ved længerevarende behandling med clindamycin, ud over en måned, anbefales regelmæssige blodundersøgelser inkl. lever- og nyreværdier. Dyr med svære nyre og/eller lever problemer bør doseres med forsigtighed og monitoreres løbende. Personer og dyr med kendt overfølsomhed over for lincosamider bør undgå kontakt med dette veterinærlægemiddel. Vask hænderne efter håndtering af tabletterne.
Bemærkning
Tyggetabletterne bør opbevares utilgængeligt for dyr og børn. Produktet bør så vidt muligt anvendes på baggrund af forudgående resistensbestemmelse og det anbefales at følge de lokale guidelines for brug af antibiotika, når produktet anvendes.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org