NOBIVAC® MYXO-RHD PLUS

Levende myxoma vector RDH virus stamme 009, levende myxoma rekombinant RHD-virus stamme MK1899
MSD Animal Health
 

Præsentation

Levende myxoma vector vaccine der udtrykker kapselproteingenet fra Rabbit Haemorrhagic Disease virus. Ved vaccination immuniseres kaninen mod både myxomavirus og klassiske/type 1 stammer samt af type 2 stammer af Rabbit Haemorrhagic Disease virus.
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner
DeklarationPr. dosis rekonstitueret vaccine (0,5 ml): Levende myxoma vector RDH virus stamme 009: ≥ 103.0 og ≤ 105,8 FFU*, levende myxoma rekombinant RHD-virus stamme MK1899: ≥ 103.0 og ≤ 105.8 FFU* * Focus Forming Units
Vaccinationsprogram1 dosis vaccine subkutant til kaniner fra 5-ugers alderen. Årlig revaccination.
BrugsvejledningEfter opblanding gives 1 dosis vaccine subkutant. Kontroller at lyofilisatet er helt opslæmmet før brug.
DoseringKanin: Efter opblanding gives 1 dosis vaccine subkutant til kaniner fra 5-ugers alderen. Årlig revaccination. Kontroller at lyofilisatet er helt opslæmmet før brug.
TilbageholdelsestidKanin: Ingen.
OpbevaringLyofilisat: Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses. Beskyttes mod lys. Solvens (hætteglas, 0,5 ml): Ingen særlige krav vedrørende opbevaringen.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedLyofilisat, i salgspakning: 2 år. Solvens, i salgspakning (hætteglas, 0,5 ml): 4 år. Efter rekonstituering ifølge anvisning: 4 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28728 402195 5 x 1 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Immuniteten indtræder 3 uger efter vaccination og varer i 1 år.
Indikationer
Til aktiv immunisering af kaniner fra 5 ugers alderen for at nedsætte dødelighed og kliniske symptomer ved myxomatose og rabbit heamorrhagic disease (RHD) forårsaget af klassisk RHD-virus (RDHV1) og RHD-virus type 2 (RHDV2).
Bivirkninger
En forbigående stigning i legemstemperaturen på 1-2°C kan almindeligvis opstå. En lille ikke smertefuld hævelse (maximalt 2 cm i diameter) på injektionsstedet ses almindeligt i de første to uger efter vaccination. 3 uger efter vaccination vil hævelsen være helt forsvundet. Hos kæledyrskaniner kan der i meget sjældne tilfælde opstå lokale reaktioner på injektionsstedet som nekrose, sårskorpe, skorpedannelse eller hårtab. I meget sjældne tilfælde kan der efter vaccination opstå alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som kan være dødelige. I meget sjældne tilfælde kan lette kliniske symptomer på myxomatose ses i op til 3 uger efter vaccination. Nylig eller latent infektion med vild myxomavirus synes i en vis udstrækning at spille en rolle i dette.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed. Der er ikke udført sikkerhedsstudier vedrørende reproduktion hos hankaniner. Det anbefales derfor ikke at vaccinere hankaniner til avl.
Cave
Vacciner kun raske kaniner. Høje niveauer af maternelle antistoffer mod myxomatosevirus og/eller RHD-virus kan potentielt reducere virkningen af produktet. For at sikre fuld varighed af immuniteten anbefales det, i dette tilfælde, at vaccinere fra 7 ugers alderen. Kaniner, der tidligere er vaccinerede med anden vaccine mod myxomatose eller har gennemgået naturlig smitte, udvikler efter vaccination ikke nødvendigvis et acceptabelt immunrespons over for Rabbit Heamorrhagic Disease.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org