BOVIGEN RCE VET.


Virbac Danmark A/S
 

Præsentation

Vaccine til aktiv immunisering af drægtige køer og kvier for at øge antistofniveauet mod E. coli F5 (K99), bovint rotavirus og coronavirus, og dermed overføre passiv immunitet til kalvene via råmælk mod neonatal diarré.
Injektionsvæske, emulsion
DeklarationHver dosis (3 ml) inaktiveret vaccine indeholder: Bovint rotavirus stamme TM-91 serotype G6P1 ≥ 6,0 log2 (VNT). Bovint coronavirus stamme C-197 ≥ 5,0 log2 (HIT). Escherichia coli, stamme EC/17 som udtrykker F5 (K99) adhesin ≥ 44,8 % af inhibition (ELISA). Formaldehyd. Thiomersal. Montanid ISA 206 VG.
VaccinationsprogramEn dosis af 3 ml gives i.m. 12-3 uger før forventet kælvning i hver drægtighed. Lad vaccinen nå stuetemperatur før brug. Omrystes før og under brug for at sikre, at emulsionen ikke udfælder. For at opnå optimale resultater og reducere smittetrykket i besætningen, bør der indføres vaccination af hele besætningen.
BrugsvejledningFodring med råmælk: Beskyttelse af kalve afhænger af tilstrækkelig indtagelse af råmælk fra vaccinerede køer. Det bør sikres, at kalve får tilstrækkelige mængder råmælk i de første dage af deres liv for at få nok antistoffer. Det er vigtigt, at alle kalve får så meget råmælk som muligt fra første udmalkning inden for de første seks timer efter kælvning. Det anbefales, at mindst 3 liter råmælk gives inden for de første 24 timer.
DoseringKvæg: 1ds. af 3 ml i.m. Der gives en enkelt vaccination i hver drægtighed 12-3 uger før forventet kælvning.
TilbageholdelsestidKvæg: Ingen.
OpbevaringOpbevares i køleskab (2°C - 8°C). Beskyttes mod lys. Må ikke fryses.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed3 år. Efter anbrud: 10 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28640 586643 1 x 90 ml 0,00  
28641 517505 1 x 15 ml 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Når kalve får kolostrum fra vaccinerede køer i den første uge af deres liv, er det blevet påvist, at disse antistoffer reducerer sværhedsgraden af diarré forårsaget af bovint rotavirus, bovint coronavirus og enteropatogen E. coli F5 (K99) og reducerer virusudskillelse hos kalve, som er inficeret med bovint rotavirus eller bovint coronavirus. Den passive immunitet begynder, når kalven får råmælk, men er afhængig af, at kalven får tilstrækkelig råmælk i perioden efter fødsel.
Indikationer
Til aktiv immunisering af drægtige køer og kvier for at øge antistofniveauet mod E. coli F5 (K 99) antigen, rotavirus og coronavirus. De passivt overførte antistoffer, som kalve får fra vaccinerede køer i den første uge af deres liv, reducerer sværhedsgraden af neonatal diarré forårsaget af rotavirus, coronavirus og enteropatogen E. coli F5 (K99) og reducerer virusudskillelse af rotavirus og coronavirus.
Bivirkninger
Let hævelse på injektionsstedet 5-7 cm i diameter er almindelig (1-9/100 dyr) og kan være ledsaget af forhøjet lokal temperatur. Hævelsen forsvinder typisk inden for 15 dage. Let, forbigående temperaturstigning (op til 0,8°C) kan observeres inden for 24 timer efter vaccination, og kan vare op til 4 dage efter vaccination.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr.
Drægtighed, diegivning og laktation
Vaccinen er beregnet til brug i de sidste 3 måneder af drægtigheden.
Cave
Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående. Hvis du ved et uheld injiceres med dette lægemiddel, skal du søge omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde, og tag indlægssedlen med dig. Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal du søge lægehjælp igen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org