OVARELINE

Gonadorelin
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Syntetisk kopi af det naturlige releasinghormon (GnRH) gonadorelin, som dannes i hypothalamus og via blodet påvirker dannelse og udskillelse af LH og FSH fra hypofysens forlap.
Injektionsvæske, opløsning (50 mikrogram pr. ml)
Deklaration1 ml indeholder gonadorelin (som diacetattetrahydrat) 50.0 mikrogram.
Brugsvejledning2 ml pr. dyr intramuskulært uanset indikation. Det er op til den ansvarlige dyrlæge at fastlægge en protokol i forhold til behandlingsmålene for den individuelle besætning eller ko. De følgende protokoller er blevet evalueret og kan anvendes: Induktion og synkronisering af østrus og ægløsning i kombination med en prostaglandin F2α (PGF) eller analog: Dag 0: Første gonadorelin-injektion (2 ml af produktet) Dag 7: Administration af prostaglandin (PGF) eller analog. Dag 9: Anden gonadorelin-injektion (2 ml af produktet) bør gives. Dyret bør insemineres indenfor 16-20 timer efter den sidste injektion af produktet eller når østrus observeres, hvis tidligere. Induktion og synkronisering af østrus og ægløsning i kombination med en prostaglandin F2α (PGF) eller analog og vaginalindlæg, der frigiver progesteron: De følgende tidsbestemte insemineringsprotokoller er hyppigt rapporteret i litteraturen: Indsæt vaginalindlæg, der frigiver progesteron i 7 dage. Injicér gonadorelin (2 ml af produktet) ved indføring af vaginalindlægget. Injicér (PGF2α) eller analog 24 timer før vaginalindlægget tages ud. Tidsbestemt inseminering 56 timer efter vaginalindlægget er taget ud eller Injicér gonadorelin (2 ml af produktet) 36 timer efter vaginalindlægget er taget ud og inseminering tidsbestemt 16 til 20 timer senere. Behandling af forsinket ægløsning (omløbning): GnRH injiceres under østrus. For at forbedre drægtighedsraten, anbefales følgende timing af injektion og inseminering: Injektion udføres 4-10 timer efter østrus er observeret. Et interval på mindst 2 timer fra injektion af GnRH og inseminering anbefales. Inseminering bør udføres i overensstemmelse med de gængse anbefalinger dvs.12-24 timer efter observeret østrus.
DoseringKvæg (køer og kvier): 100 mikrogram (svarende til 2 ml) pr. dyr.
TilbageholdelsestidKvæg: Slagtning: 0 døgn
Mælk: 0 timer
OpbevaringMå ikke opbevares over 25 °C. Opbevares i yderkartonen for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
BivirkningIngen.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28658 447483 1 x 10 ml 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Gonadorelin stimulerer syntese og sekretion af hypofysens gonadotropiner, luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSH). Gonadorelins effekt udøves via en specifik receptor i plasmamembranen. Binding til blot 20% af GnRH receptorer, inducerer 80% af det maksimale biologiske respons. Binding af GnRH til dets receptor aktiverer protein kinase C (PKC) og mitogen-aktiveret protein kinase (MAPK) -kaskaderne, hvilket er et centralt bindeled for overførsel af signal om syntese af gonadotropiner fra cellens overflade til nucleus.
Indikationer
Induktion og synkronisering af brunst og ægløsning i kombination med prostaglandin F (PGF) eller analoger hertil, og med eller uden progesteron som del af en tidsbestemt insemineringsprotokol (Fixed Time Artificial Insemination (FTAI). Behandling af forsinket ægløsning (omløbning). En omløber ko eller kvie er typisk defineret som et dyr, der er blevet insemineret mindst 2 eller ofte 3 gange uden at blive drægtig på trods af normal østrus cyklus (hver 18. - 24. dag), normal brunst adfærd og uden kliniske anormaliteter i reproduktionsorganerne.
Bivirkninger
Ingen.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratorieundersøgelser af rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene eller embryotoksiske virkninger. Observationer hos drægtige køer, der behandles med produktet tidligt i drægtigheden har ikke udvist negative effekter på fosteret. Det er usandsynligt, at utilsigtet behandling af drægtige dyr resulterer i uønskede effekter/bivirkninger.
Bemærkning
Malkekøers respons på synkroniseringsprotokoller kan påvirkes af dyrets fysiologiske tilstand på behandlingstidspunktet, hvilket indbefatter dyrets alder, huld og antal dage fra kælvning. Behandlingsresponset er ikke ensartet, hverken på tværs af besætninger eller på tværs af køer i den enkelte besætning.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org