ASERVO® EQUIHALER®

Ciclesonid
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
 

Præsentation

Inhalationsvæske til lindring af kliniske tegn på alvorlig astma hos hest. Ciclesonid er et prodrug der efter inhalation omdannes enzymatisk til den farmakologisk aktive metabolit desisobutyryl-ciclesonid som har antiinflammatoriske egenskaber.
Inhalationsvæske, opløsning (343 mikrogram/pust)
DeklarationCiclesonid 343 mikrogram/pust. Ethanol. Saltsyre. Vand, renset.
BrugsvejledningTil inhalation. Antallet af pust, der skal administreres, er det samme for alle heste. Den totale behandlingsvarighed er 10 dage. Dag 1 til 5: 8 pust (svarende til 2744 mikrog ciclesonid) administreret to gange dagligt med ca. 12 timers mellemrum. Dag 6 til 10: 12 pust (svarende til 4116 mikrog ciclesonid) administreret én gang dagligt med ca. 24 timers mellemrum. En klinisk bedring ses muligvis først efter flere dage. Den 10 dage lange behandlingsperiode bør normalt gennemføres. Aservo EquiHaler indeholder tilstrækkelig inhalationsopløsning til én hest til hele behandlingsperioden på 10 dage, samt en ekstra mængde til klargørelse og potentielt tab under administrationen.
DoseringHest: Dag 1 til 5: 8 pust (svarende til 2744 mikrog ciclesonid) administreret to gange dagligt med ca. 12 timers mellemrum. Dag 6 til 10: 12 pust (svarende til 4116 mikrog ciclesonid) administreret én gang dagligt med ca. 24 timers mellemrum.
TilbageholdelsestidHest: Slagtning: 18 dage
Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedOpbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år. Opbevaringstid efter første aktivering: 12 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Ciclesonid er et prodrug som omdannes enzymatisk til den farmakologisk aktive metabolit desisobutyryl-ciclesonid (des-ciclesonid) efter inhalation. Glukokortikoidreceptorens affinitet for des-ciclesonid blev testet i rotter og mennesker og viste, at affiniteten er op til 120 gange højere for des-ciclesonid end for ciclesonid og 12 gange højere i forhold til affiniteten for dexametason. Des-ciclesonid har antiinflammatoriske egenskaber, som opnås gennem en række inhibitoriske egenskaber. Ingen statistisk signifikant suppression af kortisolniveauer blev observeret ved ciclesonidbehandling hos heste med astma ved den anbefalede doseringsplan, samt hos raske heste behandlet med op til tre gange højere dosis i tre gange længere tid end anbefalet.
Indikationer
Til lindring af kliniske tegn på alvorlig astma hos hest (tidligere betegnet som tilbagevendende luftvejsobstruktion - (RAO), tilbagevendende luftvejsobstruktion forbundet med græsning om sommeren - (SPA-RAO).
Bivirkninger
Let næseflåd var almindeligt under sikkerheds- og kliniske studier.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, over for kortikosteroider eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Samtidig brug af clenbuterol i et feltstudie med syv heste, med alvorlig astma, viste ingen sikkerhedsproblemer.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Laboratorieundersøgelser har vist teratogene virkninger efter oral eller subkutan administration af høje doser i kaniner, men ikke i rotter.
Cave
Sikkerheden af produktet er ikke fastlagt for heste, der vejer mindre end 200 kg, eller hos føl. Den ansvarlige dyrlæge bør vurdere, om hesten har et temperament, som tillader en sikker og effektiv administration af Aservo EquiHaler. Hvis man oplever, at hesten ikke tilpasser sig en nem og sikker applikation af Aservo EquiHaler inden for et par dage, bør alternativ behandling overvejes. Administration af produktet bør foregå i velventilerede omgivelser. En aerosolfiltrerende maske skal bæres under håndtering og administration.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org