COMBAC E-HP


Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Inaktiveret vaccine mod rødsyge og transportsyge/Glässer’s sygdom.
Vaccine
DeklarationIndeholder: Inaktiveret Erysipelotrix rhusiopathiae serotype 2a (3 stammer) og serotype 1a (1 stamme) samt inaktiveret Haemophilus parasuis serotype 1, 5 og 13.
VaccinationsprogramSvin: 1 dosis (1 ml) gives 2 gange med 3 ugers interval. Første dosis gives fra 6 ugers alderen. Immunitet indtræder 21 dage efter 2. vaccination og varer i 17 uger.
BrugsvejledningOpvarm hætteglassets indhold til stuetemperatur (+15°C til +25°C) og omryst grundigt før anvendelse. Indgives i.m. bag øret.
DoseringSvin: Svin til opfedning vaccineres med 1 dosis (1 ml) i.m. 2 gange med 3 ugers interval.
TilbageholdelsestidSvin: Ingen.
Opbevaring2-8°C. Beskyttet mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 10 timer.
BemærkningDa der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28749 139639 1 x 50 ml 449,52  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Vaccination stimulerer dannelsen af antistoffer mod Erysipelotrix rhusiopathiae serotype 1 og 2 samt Haemophilus parasuis serotype 1, 5 og 13.
Indikationer
Aktiv immunisering af grise uden antistoffer mod E. rhusiopathiae (serotype 1 og 2) og H. parasuis (serotype 1, 5 og 13) fra 6 ugers alderen, til reduktion af kliniske tegn på rødsyge (hudlæsioner) samt akutte kliniske tegn og akutte læsioner (serositis) ved Glässer’s sygdom.
Bivirkninger
En mindre stigning i kropstemperatur (max 0,8°C) er meget almindeligt, og varer op til 3 døgn efter vaccination. Apati, anorexi og somnolens efter vaccination forekommer almindeligt, og ophører inden for 6 timer. Opkast er en almindelig bivirkning, som ophører spontant i løbet af to timer.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. Beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Må ikke anvendes under drægtighed og laktation. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerheden af denne vaccine hos avlsorner. Må ikke anvendes til avlsorner.
Cave
Vaccinen indeholder mineralsk olie og kan forårsage vævsskade, hvis man ved et uheld stikker sig selv. Dette kan medføre alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående. Søg omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde, og medbring indlægssedlen. Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal man søge lægehjælp igen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org