CALCIBEL

Calciumgluconat, magnesiumchloridhexahydrat, borsyre
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Infusionsvæske indeholdende calciumgluconat, borsyre og magnesiumchloridhexahydrat.
Infusionsvæske
DeklarationIndeholder pr. ml: 240 mg calciumgluconat + 60 mg borsyre + 60 mg Magnesiumchloridhexahydrat (sv.t. 21,5 mg calcium, 7,2 mg magnesium).
BrugsvejledningTil langsom, intravenøs infusion. Endnu en behandling kan gives mindst 6 timer efter behandling. Yderligere behandlinger kan gives hver 24 timer, hvis det er klart, at de igangværende symptomer skyldes hypocalcæmi. Doseringsvejledningen er kun vejledende og skal tilpasses det enkelte dyrs mangel og faktiske tilstand af kredsløbet.
DoseringKvæg, voksne: 40-50 ml pr. 50 kg lgv. (sv. t. 0,43-0,54 mmol Ca2+ og 0,24-0,30 mmol Mg2+ pr. kg lgv.). Langsom intravenøs infusion over 20-30 min. Se endvidere brugsvejledning. vedr. yderligere dosering.
Kalve: 30 ml pr. 50 kg lgv. (sv.t. 0,32 mmol Ca2+ og 0,18 mmol Mg2+ pr. kg lgv.). Langsom intravenøs infusion over 20-30 min. Se endvidere brugsvejledning vedr. yderligere dosering.
Får, geder, svin: 30 ml pr. 50 kg lgv. (sv. t. 0,32 mmol Ca2+ og 0,18 mmol Mg2+ pr. kg lgv.). Langsom intravenøs infusion over 20-30 min. Se endvidere brugsvejledning vedr. yderligere dosering.
Heste: 30 ml pr. 50 kg lgv. (sv.t. 0,32 mmol Ca2+ og 0,18 mmol Mg2+ pr. kg lgv.). Langsom intravenøs infusion.
Infusion hos heste bør ikke overstige en rate på 4-8 mg/kg/t. calcium (sv.t. 0,18-0,36 ml/kg/time af produktet). Det anbefales at fortynde den nødvendige dosis af produktet 1:4 med isotonisk saltvand eller dextrose og give det som infusion over mindst to timer. Se endvidere brugsvejledning vedr. yderligere dosering.
TilbageholdelsestidKvæg, får, geder, heste: Slagtning: 0 dage.
Mælk: 0 dage.
Svin: Slagtning: 0 dage.
OpbevaringMå ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år Efter første åbning af den indre emballage: Anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28748 522138 12 x 500 ml  
28756 424808 1 x 500 ml 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Infusionsvæske indeholdende calcium og magnesium.
Indikationer
Akut hypocalcæmi hos kvæg, hest, får, ged og svin.
Bivirkninger
Der kan opstå forbigående hypercalcæmi med følgende symptomer: - Indledende bradykardi - Rastløshed, muskeltremor, savlen - Stigning i respirationsfrekvens En stigning på hjertefrekvensen efter en indledende bradykardi kan indikere en overdosis. I dette tilfælde skal infusionen stoppes øjeblikkeligt. Forsinkede bivirkninger i form af forstyrrelser af den generelle helbredstilstand og symptomer på hypercalcæmi kan forekomme op til 6-10 timer efter indgift og må ikke diagnosticeres som et tilbagefald af hypocalcæmi.
Kontraindikationer
- Hypercalcæmi og hypermagnesæmi - Idiopatisk hypercalcæmi hos føl - Calcinosis hos kvæg og mindre drøvtyggere - Septikæmiske processer i løbet af akut mastitis hos kvæg - Indgift efter høje doser af præparater med vitamin D3 - Kronisk nyreinsufficiens - Samtidig med eller umiddelbart efter indgift af uorganiske phosphoropløsninger
Interaktioner
Calcium øger effektiviteten af hjerteglykosider. Calcium øger kardiale effekter af β-adrenerge lægemidler og methylxanthiner. Glukokortikoider øger den renale udskillelse af calcium ved D-vitamin-antagonisme.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed.
Cave
I tilfælde af akut hypomagnesæmi kan indgift af en opløsning med en højere koncentration af magnesium være nødvendig. Under intravenøs infusion skal produktet indgives langsomt og ved legemstemperatur. Under infusion skal hjertefrekvens, -rytme og cirkulation overvåges. Hvis der vises tegn på overdosering (forstyrrelser af hjerterytmen, fald i blodtrykket, rastløshed), bør infusionen stoppes øjeblikkeligt.
Bemærkning
Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Der bør udvises forsigtighed for at undgå selvinjektion ved hændeligt uheld, da det kan forårsage irritation på injektionsstedet. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld søg læge.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org