KRIPTAZEN

Halofuginon
Virbac Danmark A/S
 

Præsentation

Antiprotozomiddel til oral anvendelse mod Cryptosporidium parvum hos nyfødte kalve.
Oral opløsning (0,5 mg/ml)
DeklarationHalofuginon 0,5 mg/ml.
BrugsvejledningTil oral anvendelse på kalve efter fodring. Dosering: 0,1 mg halofuginon/kg kropsvægt (svt. 2 ml Kriptazen/10 kg) 1 gang dagligt i 7 på hinanden følgende dage. Behandlingen bør foretages på samme tidspunkt hver dag. Når første kalv er behandlet, skal alle kommende nyfødte kalve behandles, så længe risiko for diarre forårsaget af C. parvum foreligger. Flaske uden pumpe: For at sikre en korrekt oral dosering er det nødvendigt at bruge enten en sprøjte eller en anden form for egnet udstyr. Flaske med pumpe (4 ml eller 4-12 ml): For at sikre en korrekt oral dosering skal den pumpe, der passer bedst til dyrets vægt bruges. I de tilfælde, hvor pumpen ikke passer til vægten af de dyr, der skal behandles, er det nødvendigt at bruge enten en sprøjte eller en anden form for egnet udstyr.
DoseringKalve: 0,1 mg/kg lgv. 1 x daglig i 7 dage sv.t. 2 ml oral opløsning pr. 10 kg kalv i 7 dage.
TilbageholdelsestidKvæg: P.o.: Slagtning 13 døgn.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 6 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28740 171729 1 x 490 ml  
28741 150452 1 x 490 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Halofuginonlaktat har en cryptosporidiostatisk effekt på Cryptosporidium parvum, med primær effekt på parasittens frie stadier (sporozoit, merozoit). Oocyst-udskillelsen reduceres.
Indikationer
Nyfødte kalve: - Forebyggelse af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum-infektion i besætninger, der har haft cryptosporidiose. Behandlingen skal starte inden for 24 til 48 timer efter fødslen. - Reduktion af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum-infektion. Behandlingen skal starte inden for 24 timer efter starten af diarréen. I begge tilfælde reduceres oocyst-udskillelsen.
Bivirkninger
En forværring af diarréen er set i meget sjældne tilfælde.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes på tom mave. Må ikke bruges i tilfælde af diarré, som er begyndt mere end 24 timer tidligere, eller til svage dyr. Må ikke bruges i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestoffer.
Cave
Da symptomer på forgiftning kan opstå efter 2 gange terapeutisk dosis, er det nødvendigt nøje at overholde den anbefalede dosering. Symptomer på forgiftning er diarré, synligt blod i afføringen, nedsat mælkeindtag, dehydrering, apati og nedstemthed. I tilfælde af tegn på overdosering stoppes behandlingen straks og kalven fodres med umedicineret mælk eller mælkeerstatning. Rehydrering kan være nødvendig.
Bemærkning
Personer med kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller et af hjælpestofferne bør håndtere veterinærlægemidlet med forsigtighed. Gentagen kontakt med præparatet kan medføre hudallergi. Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. I tilfælde af hud- eller øjenkontakt skylles det berørte område grundigt med rent vand. Hvis øjenirritation vedvarer, søges læge. Brug beskyttelseshandsker. Vask hænder efter brug.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org