KELAFLOR

Florfenicol
Huvepharma NV
 

Præsentation

Florfenicol er et bredspektret, syntetisk antibiotikum der er effektivt mod de fleste grampositive og gramnegative bakterier isoleret fra husdyr.
Injektionsvæske, opløsning (300 mg/ml)
DeklarationFlorfenicol 300 mg/ml.
BrugsvejledningDet anbefales at behandle dyrene i sygdommens tidlige faser samt at vurdere behandlingens virkning indenfor 48 timer efter den anden injektion. Hvis kliniske symptomer persisterer udover 48 timer efter sidste injektion, skal behandlingen ændres.
DoseringKvæg: 20 mg/kg lgv. (sv.t. 1 ml/15 kg) i.m. to gange med 48 timers interval. Der bør ikke gives mere end 10 ml pr. injektionssted.
Svin: 15 mg/kg lgv. (sv.t. 1 ml/20 kg) i.m. to gange med 48 timers interval. Der bør ikke indgives mere end 3 ml pr. injektionssted.
TilbageholdelsestidKvæg: I.m.: Slagtning: 34 døgn.
Mælk: Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde Svin: I.m.: Slagtning 18 døgn.
OpbevaringOpbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed3 år. Efter anbrud: 28 dage.
BemærkningMå ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28751 503917 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Florfenicol er bakteriostatisk og virker ved at blokere proteinsyntesen på ribosomalt niveau.
Indikationer
Kvæg: Behandling af luftvejsinfektioner forårsaget af florfenicol-følsomme stammer af Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni. Svin: Behandling af akutte udbrud af luftvejsinfektioner, forårsaget af florfenicol-følsomme stammer af Actinobacillus pleuropneumoniae og Pasteurella multocida.
Bivirkninger
Kvæg: Nedsat foderindtag og forbigående løs afføring kan forekomme i løbet af behandlingsperioden. Dyrene restitueres hurtigt og fuldstændigt efter ophør af behandling. Intramuskulær indgivelse af produktet kan medføre inflammation på injektionsstedet, som varer op til 4 dage. I meget sjældne tilfælde er anafylaktisk shock rapporteret. Svin: Forbigående diarré og/eller perianalt og rektalt erytem/ødem er almindeligt forekommende hos op til 50% af dyrene i op til 1 uge. Der kan forekomme forbigående hævelse på injektionsstedet i op til 5 dage. Der kan forekomme inflammation på injektionsstedet i op til 28 dage. I praksis vil ca 30% af de behandlede svin få feber (40 °C) ledsaget af enten moderat depression eller moderat dyspnø en uge eller mere efter den anden dosis.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til avlsorner eller til avlstyre, til grise under 2 kg eller i tilfælde af overfølsomhed. Må ikke anvendes i tilfælde af resistens overfor aktivstoffet. Bør ikke gives intravenøst.
Interaktioner
Ingen kendte.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratorieundersøgelser af dyr har ikke afsløret teratogene virkninger eller føtal toxicitiet. Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.
Cave
Der skal udvises forsigtighed for at undgå selvinjektion.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org