UBAC®


Hipra Nordic ApS
 

Præsentation

Mastitisvaccine til kvæg indeholdende Lipoteichoinsyre (LTA) fra biofilmadhæsionskomponent (BAC) fra Streptococcus uberis, stamme 5616. UBAC injektionsvæske, emulsion til kvæg.
Vaccine
DeklarationEn dosis (2 ml) indeholder: Aktivt stof: Lipoteichoinsyre (LTA) fra biofilmadhæsionskomponent (BAC) fra Streptococcus uberis, stamme 5616 ....... ≥ 1 RPU* *Enhed for relativ potens (ELISA) Adjuvans: Montanid ISA ...... 907,1 mg Monophosphoryllipid A (MPLA)
VaccinationsprogramInjektionerne bør helst foretages på skiftevis den ene og den anden side af halsen. Lad vaccinen nå en temperatur på mellem +15 og +25 °C inden indgivelsen. Omrystes før brug. Der indgives en dosis (2 ml) ved dyb, intramuskulær injektion i halsmusklerne ifølge nedenstående immuniseringsprogram: - Første dosis ca. 60 dage før den forventede kælvningsdato. - Anden dosis mindst 21 dage før den forventede kælvningsdato. - Den tredje dosis bør indgives ca. 15 dage efter kælvningen. Der er ikke vist beskyttelse af dyr, som ikke er blevet vaccineret ifølge dette program. Der skal tages højde for dette i forbindelse med vaccination af en besætning. Det komplette immuniseringsprogram bør gentages ved hver drægtighed.
BrugsvejledningTil intramuskulær indgivelse. En dosis (2 ml).
DoseringKvæg: Der indgives en dosis (2 ml) ved dyb, intramuskulær injektion i halsmuskulaturen ifølge nedenstående immuniseringsprogram: - Første dosis ca. 60 dage før den forventede kælvningsdato - Anden dosis mindst 21 dage før den forventede kælvningsdato - Den tredje dosis bør indgives ca. 15 dage efter kælvningen.
TilbageholdelsestidKvæg: 0 dage
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2°C - 8°C) og beskyttet mod lys. Må ikke nedfryses.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedOpbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år. Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: Anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28757 421942 1 x 25 ds. 0,00  
28758 419180 1 x 5 ds. 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Subunitvaccine til stimulering af aktiv immunitet over for Streptococcus uberis. I et feltstudie med flere centre var forekomsten af nye tilfælde af Streptococcus uberis klinisk intramammær infektion i gruppen vaccineret med UBAC 50% lavere end forekomsten i placebogruppen (6,1% i forhold til 12,2%), som var statistisk signifikant forskellig (p=0.012). I betragtning af at nogle køer havde lidt af mere end et tilfælde af Streptococcus uberis klinisk intramammær infektion, var forekomsten af køer med klinisk intramammær infektion 52,5% lavere i den vaccinerede gruppe end i placebogruppen (4,7% mod 9,9%) med en statistisk signifikans p <0,017.
Indikationer
Til aktiv immunisering af raske køer og kvier for at reducere forekomsten af kliniske intramammære infektioner forårsaget af Streptococcus uberis, for at reducere det somatiske celletal i Streptococcus uberis positive kirtler og for at reducere tab af mælkeproduktion forårsaget af Streptococcus uberis intramammære infektioner.
Godkendelse
EU/2/18/227/001-004
Bivirkninger
Lokal hævelse på over 5 cm i diameter på injektionsstedet er en meget almindelig reaktion efter indgivelse af vaccinen. Denne hævelse vil være forsvundet eller være tydeligt formindsket 17 dage efter vaccinationen. I visse tilfælde kan hævelsen dog vare i op til 4 uger. En forbigående stigning i rektal temperatur (gennemsnitlig stigning på 1°C, men kan være op til 2°C hos enkelte dyr) er meget almindeligt forekommende i de første 24 timer efter injektionen. Hyppigheden af bivirkninger er defineret som: - Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling). - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr). - Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr). - Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr). - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed og laktation.
Cave
Kun raske dyr må vaccineres. Hele besætningen bør immuniseres. Immuniseringen skal betragtes som en del af et komplekst program beregnet til at få intramammær infektion under kontrol. Dette program bør tage højde for alle væsentlige faktorer, der påvirker yverets sundhed (f.eks. malketeknik, afgoldnings- og kælvnings-procedurer, hygiejne, fodring, opstaldning, leje, koens komfort, luft- og vandkvalitet samt overvågning af sundhedstilstanden) og andre managementmæssige forhold.
Bemærkning
Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org