HIPPOZOL VET.

Omeprazol
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Hippozol Vet. er et antacid til behandling af mavesår hos hest.
Enterogranulat (400 mg/brev)
DeklarationHvert brev på 5 g indeholder 400 mg omeprazol.
BrugsvejledningTil indgivelse gennem munden. Behandling af mavesår: 2 mg omeprazol pr. kg kropsvægt en gang om dagen i 28 dage i træk. Hvert brev indeholder omeprazol til at behandle 200 kg kropsvægt. Brevene må ikke opdeles yderligere. Beregn derfor den nødvendige dosis (2 mg/kg om dagen) og afrund til nærmeste 200 kg-stigning. Bland det korrekte antal hele breve i en lille portion af hestens foder. Dette produkt må kun tilsættes tørt foder, og foderet må ikke være fugtigt. Se brugsvejledning i indlægssedlen. Det anbefales, at behandlingen kombineres med ændringer i hestens pasning, pleje og træning.
DoseringHest: 2 mg omeprazol pr. kg lgv. én gang om dagen i 28 dage i træk.
TilbageholdelsestidHest: P.o.: Slagtning: 2 dage. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed3 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28776 154469 28 x 5 g 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Omeprazol er en protonpumpehæmmer, der undertrykker udskillelsen af mavesyre ved specifik hæmning af H+/K+-ATPase-enzymsystemet ved parietalcellens sekretoriske overflade. H+/K+-ATPase-enzymsystemet er den sure (proton-) pumpe i den gastriske mucosa. Da H+/K+-ATPase er det sidste trin i kontrollen af syresekretion, blokerer omeprazol for sekretionen uafhængigt af stimulus. Omeprazol binder irreversibelt til den gastriske parietalcelles H+/K+-ATPase-enzym, der pumper hydrogenioner ind i mavehulrummet til gengæld for kaliumioner. Den fulde virkning af hæmningen af syresekretion opnås 5 dage efter første administration. Absorptionen af omeprazol efter oral administration som enterogranulat sker hurtigt, og den maksimale plasmakoncentration (Tmax) opnås på ca. 1 time efter dosering. Den gennemsnitlige højeste koncentration (Cmax) er cirka 236,7 ng/ml efter dosering med 2 mg/kg. Der er en betydelig first-pass-effekt efter oral administration. Omeprazol metaboliseres hurtigt til fortrinsvis glucuronider af demethyleret og hydroxyleret omeprazolsulfid (urinvejsmetabolitter) samt methylsulfid-omeprazol (galdevejsmetabolit) og til reduceret omeprazol (begge). Efter oral administration af 2 mg/kg kan omeprazol påvises i plasma i 8 timer efter behandling. Omeprazol elimineres hurtigt, fortrinsvis via urinvejene (43 til 61 % af dosen) og i mindre udstrækning gennem fæces, med en terminal halveringstid inden for cirka 0,4 til 2,8 timer. Der er ingen tegn på akkumulering efter gentagen oral administration.
Indikationer
Behandling af mavesår hos heste.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Anbefales ikke til dyr under 8 måneder eller under 125 kg lgv. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
Interaktioner
Omeprazol kan forsinke udskillelsen af warfarin. Interaktion med lægemidler, der metaboliseres af leverenzymer, kan ikke udelukkes. Omeprazol kan potentielt ændre benzodiazepiners metabolisme og forlænge virkninger på centralnervesystemet. Clarithromycin kan forhøje niveauerne af omeprazol. Omeprazol kan reducere cyclosporins metabolisme. Omeprazol kan reducere absorptionen af lægemidler, der kræver nedsat gastrisk pH for at opnå optimal absorption (ketoconazol, itraconazol, jern, ampicillinestere).
Drægtighed, diegivning og laktation
Bør ikke anvendes, da der ikke foreligger nogen data.
Bemærkning
Stress (herunder krævende træning og konkurrencer på højt niveau) samt praksis hvad angår fodring, pasning og pleje kan føre til udvikling af mavesår hos heste. Personer, der er ansvarlige for hestens velfærd, bør overveje at reducere den ulcerogene risiko ved at tilpasse pasning og pleje således, at et eller flere af følgende opnås: Nedsat stress, nedsat faste, øget indtagelse af grovfoder og adgang til græsning.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org