OPHTACLIN VET.

Chlortetracyclinhydrochlorid
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Antibiotikum til okulær anvendelse hos hunde, katte og heste.
Øjensalve (10 mg/g)
Deklaration1 g indeholder: Aktivt stof: Chlortetracyclinhydrochlorid 10 mg svarende til 9,3 mg chlortetracyclin.
BrugsvejledningKun til okulær anvendelse. Hvis der ikke opstår klinisk forbedring efter 3 dages behandling, skal der overvejes en alternativ behandling. Heste: Påfør 2-3 cm salve (afhængigt af dyrets størrelse) i bindevævssækken 4 gange dagligt i 5 dage. Hunde og katte: Påfør 0,5-2 cm salve (afhængigt af dyrets størrelse) i bindevævssækken 4 gange dagligt i 5 dage.
DoseringHunde og katte: 0,5-2 cm salve (se brugervejledning) 4 x dgl. i 5 dage.
Heste: 2-3 cm salve (se brugervejledning) 4 x dgl. i 5 dage.
TilbageholdelsestidHeste: Slagtning: 1 dag

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
OpbevaringMå ikke opbevares over 25°C.
Udl. bestemmelseBPK.
Holdbarhed2 år. Efter første åbning af tuben: 14 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28784 150868 1 x 5 g 112,24  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Chlortetracyclinhydrochlorid er et bakteriostatisk antibiotikum, der hæmmer den bakterielle proteinsyntese. Det har tidsafhængige samt koncentrationsafhængige virkninger, hvor AUC/MIC er den primære farmakokinetiske/farmakodynamiske parameter. Chlortetracyclin er bredspektret, og omfatter både aerobe og anaerobe Gram-positive og Gram-negative bakterier. Resistens kan medieres ved effluks, ribosomal beskyttelse og ribosomal modifikation. Krydsresistens blandt tetracycliner er almindeligt. Efter okulær administration forventes systemisk absorption at være minimal.
Indikationer
Behandling af keratitis, konjunktivitis og blefaritis forårsaget af Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp. og/eller Pseudomonas spp., som er følsomme over for chlortetracyclin.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen data.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk forholdet.
Cave
Direkte hudkontakt bør undgås under administration. Der skal bæres uigennemtrængelige handsker under håndtering af præparatet. I tilfælde af hudkontakt, vask med sæbe og vand. Ved udvikling af symptomer efter eksponering (f.eks. hududslæt), søg straks lægehjælp.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org