TEMPRACE VET

Acepromazin
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Phenothiazin med central virkning. Sedativum.
Injektionsvæske, opløsning (0,5 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Aktivt stof: Acepromazin 0,5 mg/ml (svarende til 0,678 mg/ml acepromazinmaleat). Hjælpestoffer: Indeholder 1,67 mg/ml phenol samt andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningTil intravenøs injektion. Injektionen bør udføres langsomt. Da det individuelle respons på acepromazin kan variere, kan det være, at det ikke er muligt at opnå en pålidelig sedering hos nogle dyr. Hos sådanne individer bør det overvejes at bruge andre lægemidler eller lægemiddelkombinationer. Hos nogle hunde, især boxere og andre kortnæsede racer, kan der opstå spontan besvimelse eller synkope som følge af sinoatrialt blok forårsaget af for kraftig vagal tone, og her skal der anvendes en lav dosis. Hunde med ABCB1-1Δ-mutationen kan acepromazin forårsage længerevarende og mere udpræget sedering, og dosis skal reduceres med 25-50 %. Store hunderacer er særligt følsomme over for acepromazin, mindst mulig dosis bør anvendes til disse arter. Acepromazin har en ubetydelig analgetisk virkning. Der bør undgås at udføre smertefulde aktiviteter, når dyr, der har fået beroligende midler, håndteres. Det maksimale antal gennemboringer af hætteglasset med kanylestørrelserne 21G og 23G må ikke overstige 100, og når der anvendes en kanyle på 18G, er det maksimale antal 40.
DoseringHund og Kat: Præmedicinering: 0,03-0,125 mg acepromazin pr. kg lgv. sv.t. 0,6-2,5 ml pr. 10 kg lgv. (i.v.).
Hund og kat: Andre anvendelser: 0,0625-0,125 mg acepromazin pr. kg lgv. sv.t. 1,25-2,5 ml pr. 10 kg lgv. (i.v.). Maksimal dosis er 4 mg pr. dyr.
TilbageholdelsestidHund og kat: Ikke relevant.
OpbevaringOpbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 30 måneder. Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28906 513445 1 x 10 ml 137,20  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Acepromazin er et phenothiazin. Det undertrykker det centrale nervesystem med en forbundet aktivitet på det autonomiske system. Phenothiaziner har en central virkning på grund af hæmningen af dopamins reaktionsveje, hvilket fører til humørændringer, nedsat frygt og fjernelse af et tillært eller tilpasset respons. Acepromazin har antiemetiske, hypoterme, vasodilatoriske (og derfor hypotensive) og antispasmodiske egenskaber.
Indikationer
Til anæstetisk præmedicinering, beroligelse og sedering hos hund og kat.
Bivirkninger
Der kan opstå hjertedysrytmi efter hurtig intravenøs injektion. Acepromazin er hypotensivt, og kan forårsage en forbigående reduktion i hæmatokrit, og bør derfor administreres med den yderste forsigtighed, og kun med en lav dosishastighed, til dyr med grader af hypovolæmi, anæmi og shock, eller med kardiovaskulær sygdom. Dyret skal rehydreres før administration. Acepromazin kan forårsage hypotermi som følge af undertrykkelse af det termoregulerende center, og perifer vasodilation.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til drægtige dyr. Bør ikke anvendes til langvarig behandling af enkelte dyr. Se også afsnittet om bivirkninger.
Interaktioner
Virkningerne af acepromazin og andre CNS-undertrykkende midler er additive, og kan potensere generel anæstesi. Efter administration af acepromazin kan mængden af nødvendige anæstetika for at inducere anæstesi nedsættes betydeligt. Præparatet må ikke anvendes sammen med organofosfater og/eller procainhydrochorid, der det kan øge aktiviteten og muligheden for toksicitet.
Drægtighed, diegivning og laktation
Anvendelse frarådes til drægtige dyr. Lægemidlets sikkerhed under drægtighed eller laktation er ikke fastlagt.
Cave
Dosisreduktion anbefales til nogle hunderacer og ved nogle tilstande, se brugervejledningsafsnittet. Da det individuelle respons på acepromazin kan variere, kan det være, at det ikke er muligt at opnå en pålidelig sedering hos nogle dyr. Hos sådanne individer bør det overvejes at bruge andre lægemidler eller lægemiddelkombinationer. Da der ikke er udført egnede studier af virkningen, må præparatet ikke administreres subkutant eller intramuskulært. Acepromazin har en ubetydelig analgetisk virkning. Der bør undgås at udføre smertefulde aktiviteter, når dyr, der har fået beroligende midler, håndteres. Til boxere og andre kortnæsede racer kan det være en fordel at give atropin umiddelbart før acepromazin for at kontrollere dysarytmi ved synkope som følge af sinoatrialt blok forårsaget af for kraftig vagal tone eller mistanke herom i anamnesen. Adrenalin er kontraindiceret ved behandling af akut hypotension, der er fremkaldt af en overdosering af acepromazin, da det kan føre til et yderligere fald i det systemiske blodtryk. Overdosering bør generelt behandles ved seponering af al hypotensiv behandling og iværksætte understøttende behandling samt overvågning.
Bemærkning
I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, men DER MÅ IKKE FØRES MOTORKØRETØJ, da der kan opstå sedering.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org